Archiv článků

Třídní schůzka nově přijatých dětí MŠ U Nesypky

Vážení rodiče nově přijatých dětí, schůzka nově přijatých dětí na MŠ U Nesypky se bude konat 25.5.2022 od 17.00 hod.!  1. třídní schůzka nově přijatých dětí na MŠ Podbělohorskou se koná 24.5.  od 17.00 hodin   2. třídní schůzka nově přijatých dětí na MŠ U Nesypky se koná...
Celý článek

Konkurz ZŠ Podbělohorská

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších...
Celý článek

Slavnostní pasování

Královna hradu Klamovka zve své podané na slavnostní pasování 19. 5 .2022 od 17,15 na zahradě mateřské školy Program:  Slavnostní promenáda rytířů a dvorních dam  Slavnostní přísahy královně hradu  Předání slibů královně hradu  Předání řádů hradu Klamovka  Rytířské souboje
Celý článek

Plán akci na Květen a Červen 2022

  KVĚTEKVĚTEN: 3.5. Zápis do MŠ 4.5. besídka s rodiči Draci 5.5. Pohádkový les 10.5. besídka s rodiči Kulihrášci 11.5. besídka s rodiči Rarášci 12.5. návštěva knihovny Draci 12.5. besídka s rodiči Bubáčci 13.5. noční spánek 16.5. výlet na zámek Loučeň 9.5. – 13.5....
Celý článek

Zápis do mateřských škol 2022/2023

Vážení rodiče, dne 1. 4. 2022 bude spuštěna aplikace zápis do MŠ, kde si vygenerujete a vytiskněte všechny dokumenty potřebné k zápisu do naší mateřské školy.  https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ Den otevřených dveří se bude konat na naší škole ve středu 27. dubna, prohlídka školy bude v...
Celý článek