Celé Česko čte dětem 

        V následujících měsících se začne aktivně zapojovat naše školka do projektu Celé Česko čte dětem. Je to celostátní kampaň, kterou realizuje nezisková organizace se stejným názvem, která vznikla v roce 2006. Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Aktivity této organizace jsou určeny nejen pro děti, ale zapojují se všechny generace. Tato kampaň vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst v dospělosti. Je dokázáno, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování.

    Zapojit se do kampaně je možné mnoha způsoby. Konkrétně naše školka, která je v tomto projektu zaregistrována, se bude zúčastňovat aktivit v rámci programu ,,Klub školek, které čtou". Budeme nadále nahlas předčítat dětem, jako ostatně dosud, minimálně 20 minut denně. Požádáme naše prarodiče, aby se zúčastnili předčítání pro naše děti v rámci aktivity ,,Babička a dědeček do školky". Navštívíme knihovnu. Také plánujeme předčítání v rámci aktivity ,,Osobnosti čtou dětem", kdy bude dětem předčítat známá osobnost ze světa kultury, sportu, umění a jiných sfér našeho života.

        Aktivit se v rámci této kampaně lze realizovat více. My teprve začínáme, ale věříme, že najdeme přínosné a zároveň příjemné způsoby, jak se aktivně zapojit. Pokud máte zájem o víc informací k této akci, tak je najdete na stránkáchwww.celeceskoctedetem.cz.