GRANTY, DOTAČNÍ PROGRAMY

Dotační pogramy 2019/2020

Městská část Praha 5 

Obědy do škol 

Obědy do škol 2019

Tvořivá Klamovka 

- Vyúčtování tvořivé Klamovky 

- Plakátky - I // II // III // IV // V // VI // VII // VIII

- Reporty - I // II // III // IV // V // VI // VII // VIII

- Celkový report 

Planeta je domov všech 

report //  vyúčtování  

Putování Kryštofa Columba 

Vyúčtování - Dotační program - volnočasové aktivity dětí MČ Praha 5 příměstské tábory "Putování Kryštofa Kolumba"

I. turnusII. turnus 

Dotační program na vzdělávání 

- Vyúčtování dotačního programu

Dotační program na výlet 

- Vyúčtování dotačního programu 

Dotační program na pomůcky 

- Vyúčtování dotačního programu

Dotační program MAP

Dotační program - MAP - balíček školní zralost

 

MŠMT  vrámci OPVV

Dotační program MŠMT Šabolny II. 

vzdělávací progam školení v rámci DVPP 2019 

- asistenti 

- ITC talety 

- setkání  srodiči 

- hodnocení přednášek od rodičů (24.10.; 23.10.2019)

 - zápis z přednášky 24.10.2019  

 - zápis z přednášky 23.10.2019

  - zápis z přednášky dne 29.5.2019

 - zápis z přednášky dne 16.5.2019

 - zápis z přednášky dne 15.5.2019 

zápis z přednášky dne 30.5.2019 

-Vyúčtování výlet - Skanzen Přerov - Kulihrášci// Rarášci // Draci //  Čerti 

Dotační program MHMP 

Dotační program v rámci operačního programu - "Pól růstu"  - Stáž Slovensko + zpráva 

Pedagogická porada - seznámení personálu školy se stáží na Slovensku 

- asistenti 

- komunitní setkání vrámci multikultury šablon pro MŠ Klamovka (Indonesie a Aqua) 

- setkání pedagogů - přednáška o předškolním vzděláváním ze Slovinska 

- podpora aktivit, integrace cizinců na území ČR 

    - systém komunitních karet (multikulturní karty)

    - realizace a implementace karet do výuky 

  

 

Dotační programy 2018/2019

Dotační programy MČ P5 2019

Dotační program MČ - vyučtování daru, sportovní den 

Dotační program MČ P5 - doprava na školní akce 2019

Dotační program MČ P5 - výlet Včelín

Dotační program MČ P5 - výlet Šestajovice

Dotační program MČ P5 - zámek Hořovice 

Dotační programy MČ 2018

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - učební pomůcky pěstební stoly

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - konvektomat

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Multikulturní stolky

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Obědy do škol na rok 2018

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Příspěvek na výlet 

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Škola čar a kouzel

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Akce pro děti 

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Konvektomat 

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Kreativní Klamovka

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Pohádková Klamovka

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Integrace cizinců 

Dotační program - Úřad Práce ČR

Vytvoření pracovní příležitosti 

MŠMT v rámci OP VVV 

Projekt šablony I.-uzavřen 

Dotační program MHMP 

Dotační program v rámci operačního programu - "Pól růstu" 

Dotační program 2017 

2017 DOTAČNÍ PRGRAM  - nákup kopírky 

2017 DOTAČNÍ PROGRAM - Výlet "HUMMER"

2017 Dotační program - Podpora vzdělávání cizinců v roce 2017 


 

 

 

 

 

 

 

Dotační program v rámci operačního programu - "Pól růstu" - Stáž Slovensko 

Pedagogická porada - seznámení personálu školy se stáží na Slovensku 

 

 

Dotační programy 2018/2019

Dotační programy MČ P5 2019

Dotační program MČ - vyučtování daru, sportovní den 

Dotační program MČ P5 - doprava na školní akce 2019

Dotační program MČ P5 - výlet Včelín

Dotační program MČ P5 - výlet Šestajovice

Dotační program MČ P5 - zámek Hořovice 

 

 

 

 

Dotační programy MČ 2018

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - učební pomůcky pěstební stoly

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - konvektomat

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Multikulturní stolky

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Obědy do škol na rok 2018

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Příspěvek na výlet 

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Škola čar a kouzel

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Akce pro děti 

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Konvektomat 

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Kreativní Klamovka

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Pohádková Klamovka

2018 DOTAČNÍ PROGRAM - Integrace cizinců 

Dotační program - Úřad Práce ČR

Vytvoření pracovní příležitosti 

 

MŠMT v rámci OP VVV 

Projekt šablony I.-uzavřen 

 

 

zápis z přednášky dne 15.5.2019 

zápis z přednášky dne 16.5.2019

zápis z přednášky dne 29.5.2019

zápis z přednášky dne 30.5.2019 

-Vyúčtování výlet - Skanzen Přerov 

KulihrášciRarášciDraci,Čerti 

 

Dotační program MHMP 

Dotační program v rámci operačního programu - "Pól růstu" 

 

Dotační program 2017 

2017 DOTAČNÍ PRGRAM - nákup kopírky 

2017 DOTAČNÍ PROGRAM - Výlet "HUMMER"

2017 Dotační program - Podpora vzdělávání cizinců v roce 2017