Náš tým

Kulihrášci

p.uč Soukupová Jana Dis

p.uč Kohoutková Barbora

p.as.Pšeničková Dana

Rarášci

p.uč Mgr.Žďárková Eva

p.uč Babíčková Anna

Draci

p.uč Mgr.Dvořáková Lenka

p.uč Tvarohová Lucie

p.as Mgr. Anýžová Jana 

Čerti

p.uč Jenikovská Libuše Dis

p.uč Lupková Alena do 31.10.2019

p.uč Dvouletá Natálie od 1.11.2019