2017 10 Mateřská škola Podbělohrorská hostila studenty z Francie  v rámci projektu Erasmus +  

 

V letošním roce, tak jako tomu bylo i v letech předešlých, se naše mateřská škola zapojila do

projektu Erasmus+. V rámci této mezinárodní spolupráce škola hostila studentky z Francie.

Výpravu tvořilo 5 studentek, které k nám zavítaly ze školy Maison Familiale Rurale

v Doulaincourt ve Francii. V rámci této praxe se studentky seznámily s naší školou, personálem

a především s našimi dětmi. Studentky se během praxe účastnily vzdělávacího programu a akcí

školy. V době praxe jsme byli se studentkami také na prohlídce partnerských škol. Zavítali jsme

na gymnázium Na Pražačce na Praze 3 a také do ZŠ Drtinova na Praze 5, kde studentky nahlédly

do vyučovacích hodin a seznámily se s budovami škol a pedagogy. Studentky tak měly skvělou

šanci poznat český vzdělávací systém a porovnat rozdíly mezi českým a francouzským

školstvím a v přístupech ke vzdělávání. Věříme, že pro obě strany byla tato návštěva přínosná

a obohatila nás.

 

Fotografie