2016 03 Mateřská škola Podbělohorská hostila pedagogy předškolní pedagogiky z Norska


Milá návštěva z Norska 4.3. 2016

V rámci navázání mezinárodní spolupráce naši mateřskou školu navštívíli dne 4.3. pedagogové předškolní pedagogiky z Norska z města Hardanger.  V rámci této návštěvy se pedagogové předškolní pedagogiky seznámili se vzdělávací soustavou ČR, naší školou, Školním vzdělávacím programem, dokumentací školy, personálem školy a s dětmi. Tito pedagogové působí v předškolním vzdělávání již řadu let. Za jejich dlouholetou pedagogickou činnost a v rámci celoživotního vzdělávání byli za odměnu posláni do ČR, kde se měli seznámit s českým vzdělávacím systémem.  S tak sympatickými lidmi bylo setkání velmi příjemné. Jsme moc rádi, že navštívili právě naši mateřskou školu.