2017 02 Mateřská škola Podbělohorská hostila studenty z Francie v rámci projektu Erasmus +

 

Návštěva z Francie únor 2017

V termínu od 21. února 2017 do 9. března 2017 naše škola v rámci mezinárodní spolupráce hostila studenty z Francie. Jednalo se o pět studentů, kteří přijeli se svojí paní profesorkou a v rámci praxe se aktivně účastnili vzdělávacího programu naší školy a naplánovaných akcí. Studenti tak měli možnost poznat vzdělávací činnosti předškolního zařízení /získávali poznatky v průběhu celého dne – např. nabízené aktivity dětem, celkový přístup ke vzdělávání dětí, počet dětí ve třídě, režim dne aj./. Studenti byli velmi přátelští, aktivně se účastnili dopoledních i odpoledních aktivit s dětmi.

V  rámci hostování byli studenti na exkurzi v dalších vzdělávacích institucích - na ZŠ  Nepomucká a na Gymnáziu Na Pražačce na Praze 3. Studenti měli možnost poznat Českou vzdělávací soustavu s jednotlivými stupni vzdělávání a tak porovnat francouzské a české školství, různé přístupy ve škole atd… .

Setkání dětí z naší MŠ, personálu a studentů z Francie bylo velmi příjemné a pro obě strany obohacující.

 Fotodokumentace