info k otevření MŠ

Vážení rodiče,
všechny vás srdečně zdravím a moc děkuji za zvládání mimořádné situace. Mateřská škola se opět otevře v  pondělí 18. 5. 2020. Do této doby se bude celý kolektiv snažit zajistit a připravit vše potřebné k co nejbezpečnějšímu návratu do MŠ, včetně podrobnějších pravidel pro pobyt
dětí v MŠ. 
Tento dokument vám bude zaslán nejpozději do 14.5. 2020.
 
Prvotní informace
 děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách školy nosit nemusí
 děti jsou rozděleny podle předchozího dotazníku do skupin podle příchodů
 při příchodech a odchodech dodržujte rozestupy 2 m
 komunikujte s pedagogy přes email
 nevstupujte do budovy školy
 pokud to počasí dovolí a organizačně to bude možné, většina aktivit bude probíhat venku
 úplata za vzdělávání a možnost čerpání ošetřovného na dítě po otevření MŠ bude upřesněno
 veškeré plánované akce do konce školního roku budeme realizovat dle aktuální situace.
 
Rádi bychom uskutečnili: den dětí, společné fotografování, pohádkový les,jarmark a rozloučení s předškoláky
 letní provoz zůstává beze změn, tj. naše MŠ je v letních měsících uzavřena
 příměstské tábory budou realizovány
 
Děkuji za spolupráci a moc moc se na vás těšíme a věříme, že si konec školního roku spolu ještě užijeme.