Organizace letního prázdninového provozu:

Vážení rodiče,
na vaše emailové adresy byly zaslány všechny podklady k letnímu prázdninovému provozu na naší mateřské škole( včetně  označení -značka vašeho dítěte). Vycházeli jsme z emailových adres, které jste dodali. V případě, že jste email nedostali, napište na adresu :
ms.klamovka@volný.cz
Děkuji za spolupráce - ředitelka školy