Otevření MŠ

Mateřská škola Klamovka se po dvouměsíčním uzavření znovu otevřela dne 18.5.2020.Během uzavření škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí od vymalování školní jídelny a kuchyně po pokládku nového lina na chodbách školy. Po celou dobu uzavření školy se personál pečlivě připravoval na znovuotevření. Příprava se týkala organizačního zajištění a hygienické stránky provozu školy. Po četných konzultacích s rodiči byl připraven seznam přihlášených dětí, které byly rozděleny do tříd podle potřeb rodičů. / rozdělení bylo závislé na času příchodu dětí a na jejich odchodu z mateřské školy/. Pro plynulý chod tříd byla připravena organizace celého provozu školy, vyplývající z metodického pokynu MŠMT tak, abychom dostáli všem hygienickým požadavkům a přesto zůstal pobyt dětí v mateřské škole komfortní. Z výše uvedeného vyplývá, že škola vypracovala dodatky ke školnímu řádu, organizačnímu řádu a k řádu školní jídelny. Současně byly upraveny některé podmínky školy. V rámci podmínek byly upraveny tyto oblast:

 Příchod dětí do mateřské školy – z bezpečnostních a hygienických důvodů nemají rodiče přístup do budovy školy. Děti si přebírají zaměstnanci školy před budovou školy
 Označení vchodů a cest do budovy školy a následné uzpůsobení oddělených vchodů pro příchod a odchod dětí
 Dezinfekce všech prostor školy
 Dezinfekce a protřídění vhodných hraček na období mimořádného provozu
 Rozdělení zahrady pro skupiny
 Posílení pedagogického personálu u dětí /dodržování hygienických pravidel, přijímání dětí…./
 Přizpůsobení prostor a vybavení jídelny na menší počet při stravování
 Připravení karanténní místnosti
 Zajištění bezpečnostních štítů a roušek pro zaměstnance
 Zajištění bezkontaktního teploměru
 Instalace bezkontaktních zásobníků na jednorázové utěrky a dezinfekční prostředky pro děti i zaměstnance
 

Děti tráví v příznivém počasí většinu času mimo budovu školy/zahrada, terasy/
Stravování je zajištěno mateřskou školou. Děti mají teplé obědy a stravují se po skupinách.
Personál - všichni zaměstnanci školy nastoupili do zaměstnání bez ohledu na to, že většina z nich patří do rizikové skupiny.
Otevření školy využilo v prvním týdnu od 18. 5. 42 dětí což je 40% kapacity školy. V týdnu od 25.5. školu využívá 55 dětí což je přes 50 % zapsaných dětí. V době otevření školy současně probíhal zápis do mateřské školy a rodičům přihlašujícím děti byly umožněny konzultace ve škole.


Na závěr lze konstatovat, že provoz školy po delší době uzavření přešel plynule do bezproblémového chodu, bez komplikací.

 

www.hygpraha.cz/dokumenty/doporuceni-prazskych-hygieniku-k-provozu-predskolnich-zarizeni-vzhledem-k-nastavenym-preventivnim-opatrenim-infekce-covid-19-4892_4892_161_1.html