Pohádkový les

Dne 23.9. od 16 hodin se bude konat Pohádkový les v duchu multikultury s názvem "Planeta je domov všech". 

Strart na zahradě školky, konec na stanovištích v 18:00. Nebude chybět sladká odměna po splnění všech úkolů.

Startovné je 50,- Kč.

Moc se na Vás těšíme.