Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2017/2018

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 1.9.2017 se bude konat 14.6. od 16,30 hodin ve třídě Čertíků. Prosím bez dětí a připravte si otázky.