Třídní schůzka pro nováčky

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná 10.6.2019 od 16:00 v MŠ.