Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění,

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)

příspěvkové organizace

Mateřská škola, Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90

Konkurzní řízení