Zápis do mateřské školy dne 4.5.2020

Zápis do mateřské školy bude probíhat dne
                              4. 5. 2020
                         8:00 – 12:00 hod.
                       14:30 – 17:00 hod.

 

Vezměte si s sebou 

 

  • rodný list dítěte,
  • kartičku zdravotního pojištění dítěte, 
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o bydlišti dítěte,občanský průkaz nebo výpis s evidence obyvatel
  • cizinci doloží povolení k pobytu dítěte.

Elektronický zápis začíná dne 6.4.2020-vyplňování žádostí na stránkách MČ Praha 5

 

                     odkaz    https://zapisdoms.praha5.cz/
 

 

Den otevřených dveří bude probíhat dne
                            28. 4. 2020
                       9:00 – 11:00 hod.
                     15:00 – 16:30 hod.
           od 9:30 hod. bude informativní schůzka pro rodiče

 

                             Těšíme se na Vás