Zápis do mateřských škol 2022/2023

Vážení rodiče,
dne 1. 4. 2022 bude spuštěna aplikace zápis do MŠ, kde si vygenerujete a vytiskněte všechny dokumenty potřebné k zápisu do naší mateřské školy.  https://zapisdoms-praha5.praha.eu/

Den otevřených dveří se bude konat na naší škole ve středu 27. dubna, prohlídka školy bude v době od 9:00 do 11:30. Informativní schůzka s ředitelkou školy  se bude konat v 9,15
 

Zápis do mateřské školy
- Sběr vyplněných žádostí s potvrzeným lékařem bude probíhat v termínu ÚTERÝ  3. května 2022   OD 8,15 – 12,00 a 15,00-17,00
- Doporučujeme rezervovat čas na odevzdání žádosti v rezervačním systému na stránkách MČ Praha 5
- MÍSTO PRO PODÁNÍ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI – ŘEDITELNA ŠKOLY

Doručení žádosti proveďte jedním z těchto způsobů:
• osobně – 3.  5.  2022, na adrese Podbělohorská 2185, Praha 5

• datovou schránkou, datová schránka musí být fyzické osoby ne firemní
- v termínu 2. 5. – 3.  5.  2022
- na adresu DS: qp6kxrx

• e-mailem (s elektronickým osobním podpisem – nelze poslat prostý email) ms.klamovkav@volny.cz 2. 5. – 3. 5. 2022

• poštou v termínu 2. 5.  – 3.  5.  2022 – závazné je datum podacího razítka pošty
Mateřská škola Praha 5- Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace

POMOC v případě potřeby
                      ÚMČ Praha 5 – Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:
• na ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.Telef.objednání na číslech
• tel. 257 000 188
• tel. 257 000 459
CO S SEBOU K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
– řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání /oba rodiče/
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování
– průkaz totožnosti zak. zástupce
– rodný list dítěte
– kartičku o zdravotním pojištění dítěte
V  PŘÍPADĚ  JINÉHO  PODÁNÍ:
– řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - originál
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování - originál
– kopie rodného listu dítěte  ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)–– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.
Možnost nahlédnout do spisu máte dne
úterý 10. května 2022 od 10,00 – 11,30 – v ředitelně mateřské školy.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí.
                        Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na vstupní bráně do mateřské školy přibližně 31. května 2022 (nejpozději 1. června  2022).
Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Virtuální prohlídka školy