Zápis do MŠ na rok 2021/2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PODBĚLOHORSKÁ PRO
 
ŠKOLNÍ ROK2021/2022
 
Den otevřených dveří – z důvodu BEZPEČNOSTI DĚTÍ A NAŘÍZENÝCH OPATŘENÍ proti šíření
Covid-19 se den otevřených dveří KONAT NEBUDE. Na stránkách školy bude do
20.4.umístěna 3D prohlídka školy pro vaši větší představu a informovanost.
Aktuální informacek zápisu do MŠ- v důsledku současné situace a měnících se opatření
DOPORUČUJI sledovat webové stránky školy a webové stránky MČ Praha 5, kde budou
umísťovány aktuální informace k zápisu do MŠ
Na naší mateřské škole proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání /sběr vyplněných
žádostí/dne: 4. 5. 2021  od 8,15 – 11,00 a dále od 15,00 - 17,00 hodin.
Místo pro podání vyplněné žádosti : ŘEDITELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY PODBĚLOHORSKÁ
V případě nouzového stavu se žádosti škole budou doručovat :
• osobně – organizace přijímání žádostí proběhne tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy a to dne 4.5.2021 na adrese
Podbělohorská 2185
• datovou schránkou - datová schránka musí být zákon. zástupce dítěte. Žádost musí
být opatřena elektronickým podpisem obou rodičů.
– datum doručení škole nejpozději 4.5.2021
na adresu DS: qp6kxrx
• e-mailem - ( Žádost musí být opatřena elektronickým podpisem obou rodičů
– nelze poslat prostý email)
emailová adresa: msklamovka2021@gmail.com
– termín doručení do školy nejpozději 4. 5.2021
• poštou v termínu 4. 5.2021 – závazné je datum podacího razítka pošty
Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace
Podbělohorská 2185
150 00 Praha 5 – Smíchov
Postup při zápisu do mateřské školy
1. Vygenerujte si žádost o přijetí dítěte na stránkách MČ Praha 5.MČ Praha 5. Na žádosti
bude vygenerované vaše registrační číslo
2. Vytiskněte si vyplněnou žádost a nechte ji potvrdit pediatrem, který posoudí
způsobilost dítěte k předškolnímu vzdělávání a potvrdí řádné očkování dle
očkovacího kalendáře ČR
3. Doručte vyplněnou, potvrzenou a podepsanou žádost oběma rodiči do mateřské
školy výše popsaným způsobem do 4. 5. společně s ostatními dokumenty,
předepsanými k žádosti o přijetí dítěte
 
K zápisu do mateřské školy bude rodič potřebovat
 V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - PODEPSANOU
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování
– průkaz totožnosti zák. zástupce
– rodný list dítěte
– kartičku o zdravotním pojištění dítěte
 Souhlas s ověřením trvalého bydliště
 V PŘÍPADĚ JINÉHO PODÁNÍ DLE VÝŠE UVEDENÉ NABÍDKY:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - PODEPSANOU
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování
– kopie rodného listu dítěte ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude
řádně zlikvidováno)
 Souhlas s ověřením trvalého bydliště
– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte
na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Dále je u
takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.
UPOZORNĚNÍ
Podle § 34, odst.1 ŠZ v platném znění je zavedena povinnost předškolního vzdělávání
pětiletých dětí. Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021
předškolní vzdělávání povinné.
MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost
nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění, je stanovena na:
úterý 11. května 2021 od 9,00 – 11,00 – ředitelna mateřské školy.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ po vyhodnocení výsledků zápisu budete
vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ
MŠ.
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude zasláno v písemné
podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní
adresu uvedenou v žádosti o přijetí. Ředitelka školy nabízí možnost převzít osobně
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte a to dne 24.5.2021 V ŘEDITELNĚ ŠKOLY OD 15,00 DO 17,00
HODIN PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ .
 
VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ
bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce
nejpozději do 4. června. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními
čísly.ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PODBĚLOHORSKÁ PRO

Zápis do mateřské školy Podbělohorska ŠKOLNÍ ROK2021/2022

Den otevřených dveří – z důvodu BEZPEČNOSTI DĚTÍ A NAŘÍZENÝCH OPATŘENÍ proti šíření Covid-19 se den otevřených dveří KONAT NEBUDE. Na stránkách školy bude do 20.4.umístěna 3D prohlídka školy pro vaši větší představu a informovanost.
Aktuální informace k zápisu do MŠ-  v důsledku současné situace a měnících se opatření DOPORUČUJI sledovat webové stránky školy a webové stránky MČ Praha 5, kde budou umísťovány aktuální informace k zápisu do MŠ
Na naší mateřské škole proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání /sběr vyplněných žádostí/dne: 4. 5. 2021  od 8,15 – 11,00 a dále od 15,00 - 17,00 hodin.
Místo pro podání vyplněné žádosti : ŘEDITELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY PODBĚLOHORSKÁ
 

V případě nouzového stavu se žádosti škole budou doručovat:
• osobně – organizace přijímání žádostí proběhne tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy a to dne 4.5.2021 na adrese Podbělohorská 2185
• datovou schránkou - datová schránka musí být zákon. zástupce dítěte. Žádost musí být opatřena elektronickým podpisem obou rodičů. – datum doručení škole nejpozději 4.5.2021 na adresu DS: qp6kxrx
• e-mailem - ( Žádost musí být opatřena elektronickým podpisem obou rodičů – nelze poslat prostý email) emailová adresa: msklamovka2021@gmail.com – termín doručení do školy nejpozději 4. 5.2021
• poštou v termínu 4. 5.2021 – závazné je datum podacího razítka pošty Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace Podbělohorská 2185 150 00 Praha 5 – Smíchov
 

Postup při zápisu do mateřské školy
1. Vygenerujte si žádost o přijetí dítěte na stránkách MČ Praha 5.MČ Praha 5. Na žádosti bude vygenerované vaše registrační číslo
2. Vytiskněte si vyplněnou žádost a nechte ji potvrdit pediatrem, který posoudí způsobilost dítěte k předškolnímu vzdělávání a potvrdí řádné očkování dle očkovacího kalendáře ČR
3. Doručte vyplněnou, potvrzenou a podepsanou žádost oběma rodiči do mateřské školy výše popsaným způsobem do 4. 5. společně s ostatními dokumenty, předepsanými k žádosti o přijetí dítěte

K zápisu do mateřské školy bude rodič potřebovat
 V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - PODEPSANOU
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování
– průkaz totožnosti zák. zástupce
– rodný list dítěte
– kartičku o zdravotním pojištění dítěte
 Souhlas s ověřením trvalého bydliště
 V PŘÍPADĚ JINÉHO PODÁNÍ DLE VÝŠE UVEDENÉ NABÍDKY:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - PODEPSANOU
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování
– kopie rodného listu dítěte ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
 Souhlas s ověřením trvalého bydliště
– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítětena území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.
UPOZORNĚNÍ
Podle § 34, odst.1 ŠZ v platném znění je zavedena povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí. Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.
 

MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění, je stanovena na: úterý 11. května 2021 od 9,00 – 11,00 – ředitelna mateřské školy.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ po vyhodnocení výsledků zápisu budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ.
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v žádosti o přijetí. Ředitelka školy nabízí možnost převzít osobně
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte a to dne 24.5.2021 V ŘEDITELNĚ ŠKOLY OD 15,00 DO 17,00 HODIN PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ .

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 4. června. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními
čísly.

Dokumenty:

Souhlas zákonných zástupců

 Souhrnné informace