Pracovní pozice

Bližší informace na tel. čísle školy +420 734 148 181

nebo emailu: ms.klamovka@volny.cz