Vyhodnocení příměstského táboru 2020

Celým příměstským táborem, děti provázela kamarádka, čarodějka Brebenta. Tato hodná čarodějka dětem chystala každý den překvapení v podobě dopisu. V těchto dopisech Brebenta dětem představovala pohádkové bytosti – postavy. Dávala hádanky, které se pojily s pohádkami a děti poznávaly postavičky. Bylo to cestování z pohádky do pohádky, které doplňovala náplň dne. Děti si založily táborový deníček, do kterého každý den si lepily pohádkovou bytost a kreslily prožitek proběhlého dne. 

 

PONDĚLÍ - 6. července

Ráno jsme se sešli s dětmi na zahradě naší školky. Po krátkém seznámení s prostředím a pravidly tábora jsme se odebrali a hledali jsme vzkaz – dopis od Brebenty. Děti dopis našly a splnily hádanku a úkol. Pak jsme se odebrali do lesoparku Na Cibulkách, kde jsme pozorovali přírodu a plnili úkol od čarodějky. Děti postavily domečky pro dva nezbedné skřítky Vochomůrku a Křemílka. Zde jsme strávili krásný den. Po návratu na základnu jsme si založili táborové deníčky, nalepili jsme obrázky pohádkových skřítků a nakreslili prožitek z dnešního dne.

ÚTERÝ – 7. července

Dnes jsme dostali dopis od čarodějky Brebenty, splnili jsme úkol a odjeli jsme naším autobusem na statek Merlin, kde jsme se seznámili se zvířátky. Viděli jsme zde, jak cizokrajná zvířátka, tak i zvířátka, která žijí u nás. Dětem se prohlídka moc a moc líbila. Zde jsme prožili celý den a na závěr celého prožitku si děti zajezdily na koníčcích. Děti po příjezdu lepily obrázek a kreslily prožitek ze zooparku.

STŘEDA – 8. července

Dnes jsme byli na krásném výletě na Starých Hradech, kde jsme si užili den s čarodějnicí a krásném pohádkovém prostředí Archibalda I. nejvyšší pohádkové bytosti zde na tomto hradě. Zalétali jsme si na košťatech, prohlédli jsme si podkroví celého hradu, s jejich obyvateli. Po obědě jsme zažili vystoupení rytířů, jejich souboje, kouzla a magii. Dětem se výlet moc líbil a měly moc prožitků. Cesta zpět ubíhala rychle a mnozí si dali oddech v podobě zavřených očí.J

ČTVRTEK – 9. července

Dnes jsme se ponořili do kouzel strašidel a alchymie. Ráno nám Brebenta dala úkoly a hádanky. Děti všechno splnily a odebrali jsme se do muzea alchymie, kde jsme si prohlédli krásné prostory chemických dílen, vyslechli jsme pověst o Faustovi, již víme, co je kámen mudrců. Zde jsme také shlédli čertovskou pohádku, pomocí pana herce a maňáska čertíka. Bylo to moc hezké. Poté jsme se odebrali dále procházkou po Starém Městě Pražském až ke Karlovu mostu do muzea strašidel, která již na nás čekala. Ale nestrašila nás, pouze se s námi seznámila. Tak zas jeden krásně prožitý den, děti kreslily prožitky do svých deníčků. :)

PÁTEK – 10. července

Den plný sportu, pohybu. Ráno jsme splnili úkoly od čarodějky Brebenty a dali jsme se do sportování. Stihli jsme pár disciplín. Také dnes nás navštívili kamarádi, kteří nám přišli povídat o kamarádech z jiných zemí. Bylo to zajímavé a děti si zahrály na bubínky. Poté jsme pokračovali ve sportování. Pro velké nasazení v klaní v pohybu byly děti odměněny diplomem, medailí a překvapení Brebenty velkou porcí zmrzlinky. Zas jeden vydařený den.J

 

PONDĚLÍ – 13. července

Dnes pokračujeme dále v plnění úkolů od čarodějky Brebenty. Některé děti nám přibyly, a tak jsme jim vysvětlily pravidla tábora, založily si deníček. Dnes nás čekala projekce
v Království železnic a prohlídka krásných panelů a modelů železnic a celých měst. Dokonale propracované nádraží, náměstí, hrady, řeky, loděnice,.....Dětem se modely moc líbily. Po návratu děti kreslily prožitek z dnešního dne. Byly to samé mašinky. Moc se jim povedly.
J

ÚTERÝ – 14. července

Tak, dnes nás čekal den plný kouzel, čar a rytířských klaní a soubojů. Ráno jsme splnili úkol od Brebenty. Uhádli jsme hádanky a poté jsme se vydali naším autobusem do dalekých Dětěnic. Po příjezdu jsme si prohlédli zámeckou zahradu a pak už na nás čekala čarodějnice. Byla strašně upovídaná, a všechno nám pověděla o zámku, obyvatelích, o sbírkách. Provedla nás krásnými komnatami. Po prohlídce jsme se naobědvali a pak na nás čekalo velké kolbiště, kde jsme shlédli příběh rytířů, jejich souboje a rytířská klání. Dětem i nám se výlet moc líbil. V autobuse nám padali víčka očí.

STŘEDA – 15. července

Zas jeden krásný den na nás čekal. Brebenta nám připravila zas překvapení v podobě pohádkových bytostí. Děti poznávají každý den pohádkovou bytost a ta s námi putuje celým dnem a táborem. Dnes nás čeká výlet na zámek Radim za kontesou a jejím vyprávěním o zámku. Zámek byl moc hezký a prohlédli jsme si komnaty i sklepení celého zámku. Dokonce jeden z nás si zahrál na dobový klavír. A pak jsme ještě stihli nakrmit kozičky v zámecké zahradě. Zas jeden výborný prožitý den. Prožitky, které děti zachytily do svých deníčků jsou moc krásné.

ČTVRTEK – 16. července

Dnes se moc těšíme pojedeme do ZOO. Po krátké svačince a splnění úkolů od Brebenty, jsme se vydali na cestu na naší Pražské zahrady plné zvířátek. Cesta byla dobrodružná, cestovali jsme metrem a autobusem. Počasí nám přálo, nebylo takové horko. V zahradě jsme stihli snad všechna zvířátka, která tam jsou. Také nás bolely nožičky a byli jsme uchození. Ale stálo to za to. Viděla jsme opravdu moc zvířátek, stihli jsme také krmení a výcvik lachtanů. Bylo nám líto, že jsme neviděli gorilky, protože byly v zadních prostorách výběhu a byly na krmení. Škoda, ale nevadí jiná zvířátka nám to vynahradila. Krásný den.

PÁTEK – 17. července

Tak jsme sportovali a pohybovali se. Disciplíny byly připravené a také jsme si je užili. Házeli jsme míčem do koše, házeli jsme oštěpem, drželi jsme rovnováhu, běhali jsme maraton, běhalo jsme přes překážky. Prostě jsme si to užili. Dneska se loučíme s Brebentou a vůbec
s celým táborem. Byly rozdány medaile, diplomy, odměny. Celý tábor byl moc fajn, užili jsme si to a za rok se zas sejdeme. Všechny děti byly moc spokojené.