Čertík, Dráček, Kulihrášek a Rarášek podporují a tvoří

Podporuji události,
které ovlivňují životní prostředí a komunitu, v nichž žiji.

Cílem jsou věty:
Maminka: "Proboha kdo vám tady počmáral tu zeď?"
"To jsem byl já a paní učitelka říkala, že je to nádherný hrad."
Maminka: "To je nádherné srdíčko.“
"To je pro tebe maminko, to jsem dělal úplně sám.“  

Podtéma:

  • Hradní slavnosti – rej masek, zahradní slavnosti
  • Kromě čar a kouzel se učím myslet, vyrábět a mluvit – čarování s barvami, kouzelný prsten a my
  • Na Hradě se máme rádi – z pohádky do pohádky, z pekla štěstí

Kompetence:

  • Má estetické vnímání, cítění a prožívání.
  • Nemá obavu ze změny a přijímá jí jako běžnou součást života.
  • Má osvojené některé dovednost, které předcházejí čtení a psaní.
  • Má rozvinuté řečové schopnosti a jazykové dovednosti (dovednosti receptivní - vnímání, porozumění, naslouchání,dovedností produktivních - výslovnost, vyjádření pojmů, mluvní projev a vyjadřování).
  • Je rozvinuta tvořivost a kulturně estetická dovednost (výtvarná, hudební, taneční, dramatická).
  • Je utvořen pozitivní vztah k učení.

Obsah:

Samostatně se slovně projevit na určité téma, vyjádřit smysluplné myšlenky. Formulovat otázky, odpovídat na ně, slovně reagovat. Učit se nová slova, zpaměti zvládnout krátké texty. Umět vést rozhovor, vyprávět příběh či pohádku.

Zaměřit se na to, co je z hlediska poznávacího důležité, záměrně se soustředit na činnost a snažit se udržet pozornost, pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, vnímat všemi smysly. Učit se postupovat podle pokynů a instrukcí.

Uvědomovat si svou samostatnost, zaujmout vlastní názor a vyjádřit jej, vyjádřit souhlas i nesouhlas. Přijmout pozitivní ocenění i případný neúspěch, vyrovnat se s ním. Prožívat radost z poznaného a zvládnutého úkolu.

Těžit z hezkých a příjemných zážitků, kulturních a přírodních krás, při setkávání s uměním. Vyjádřit a zachytit své prožitky.