Sdružení rodičů a přátel při MŠ Podbělohorská 1

 
Sdružení rodičů a přátel při MŠ Podbělohorská 1 
IČO 70920672
Předseda: pí. Darina Sunegová
E-mail: darina.sunegova@gmail.com 
 

STANOVY SPOLKU