Hodnocení měsíce - září 2021

Děti z Bubáčků se v měsíci září dokázaly odpoutat od rodičů. Seznámily se s třídními učitelkami a poznaly nové kamarády ze třídy. Adaptovaly se v nové třídě. Děti už ví, kde si mohou vzít puzzle, plyšáky, autíčka nebo kde se v kuchyňce schovávají příbory. Zvykají si také na denní režim v mateřské škole. Ráno si každý Bubáček rád zacvičí a zahraje pohybovou hru. Při svačině a obědu se snaží dodržovat pravidla stolování, své talíře samy odnáší. Děti se zdokonalují v oblasti sebeobsluhy. Všichni bubáčci se účastní i ranního kroužku, kde se pozdraví Bubáčkovou básničkou, pozdraví kamaráda pohlazením, zjistí, co je za den a jaké je počasí. Občas si poslechnou krátký příběh, něco namalují nebo vyrobí. Poté každý den odchází na školní pozemek – hrát si na pískovišti, házet si s míčem nebo hrát na babu. Dokonce se už Bubáčci vydaly obhlédnout blízký park Klamovka v rámci nácviku chození ve dvojicích. Společně například postavily Bubáčkův hrad z lega a poté si prohlédly celou budovu hradu/mateřské školy a seznámily se s jejími zaměstnanci. Už ví, kde mají Bubáčci šatnu a třídu nebo jaká je jejich osobní značka. Děti se naučily Bubáčkovo pozdravení, otiskly si ruce a vybarvily Bubáčkův erb. Všechny děti se obeznámily s pravidly mateřské školy a snaží se je respektovat.