Hodnocení měsíce - listopad 2019

Začátkem měsíce listopadu jsme se věnovali lesním zvířátkům, kde jsme je poznávali podle obrázků a říkali jsme si o nich zajímavosti. Pak jsme se ponořili do velkého školního projektu na téma povolání-řemesla. Zde jsme poznávali jednotlivé oblasti řemesel, jejich názvy, předměty, které potřebujeme k jeho výkonu, k čemu jsou dobrá a jaký dopad mají pro nás všechny. Seznamovali jsme se pomocí názorných pomůcek, ale i prakticky. Zde jsme měli možnost si vyrobit svíčku, seznámit se s řemeslem keramika a malíře. V rámci tz. Polybusu., kdy přijeli odborníci a předvedli nám svoje řemeslo. Také jsme měli možnost se setkat v rámci rodičů a známých školy, s povolám lékaře, cukrářky, švadlenky a hasiče. Zde jsme si mohli zkusit roli paní doktorky a pacienta medvídka Kryštofa, vyrobit a ozdobit si vafličku a hlavně sníst, vyzkoušet si hasičský oblek a helmu a vidět, jak se šije ponožka pro Mikuláše. Byly to velké zážitky. Nemalým prožitkem také byla návštěva doma seniorů, kde jsme
s babičkami a dědečky cvičili relaxační cviky a vyráběli srdíčko, které jsme pak jim předali.
Také jsme se na začátku měsíce seznámili s naším novým kamarádem Emušákem. Tento kamarád nám představuje jednotlivé emoce a my se učíme je nazývat a pracovat s jednotlivými emocemi. To se nám moc a moc líbí. Vyráběli jsme různé věci, seznamovali jsme se s různými výtvarnými technikami a také jsme opakovali geometrické tvary, prostorovou orientaci a procvičovali paměť, naše vědomosti se připravují na to, že jednou půjdeme k zápisu a budeme muset něco vědět. Zvládali jsme pohybové skotačení a cvičení. Filmové představení bylo také moc fajn, kde jsme se seznámili s Tlapkovou patrolou. V průběhu „Bílého dne“ jsme se naučili, jak si chránit svůj zrak a pochopili jsme, jak se cítí
lidé, kteří tento smyslový orgán nemají nebo o něj přišli, jak jim pomáhat. Hned na začátku měsíce nás navštívila paní profesorka Hanáková, která nám četla knihu o kocourku Modroočkovi, v rámci projektu Česko čte dětem, setkání bylo moc hezké, a hlavně ta četba byla úžasná. A na konci měsíce jsme se vrhli do přípravy příchodu Mikuláše, čerta a anděla. Kde jsme vyrobili čertíka,andílka a začali jsme se učit básničky, abychom byli připraveni až nás navštíví. Zas celý měsíc byl rychlý a dynamický, přesně tak, jak to u nás chodí.