Hodnocení měsíce - listopad 2020

V tomto měsíci jsme toho zase stihli hodně. Na začátku jsme se věnovali lesním zvířátkům, v presentaci na interaktivním panelu, jsme se naučili názvy, rodinné vztahy, zajímavosti, zařazení do jednotlivých tříd, čím se živí, a kde se přesně pohybují a o jejich životě ve volné přírodě. Zvířátka se naučili poznávat i pomocí názorných pomůcek, se kterými jsme hráli různé hry. Pak přišlo téma, které mají děti obzvlášť moc rádi – řemesla, povolání. Zde jsme se seznámili s řadou řemeslem, které jsou manuálně zručné a také povoláními, které potřebují velké přemýšlení, bylo to různorodé. Děti se seznámili s povoláním rodičů, kde měly za úkol zjistit co rodiče dělají. Na škole probíhala i praktická část – ukázky různých řemesel. Proběhly ukázky manikérky, cukrářky, švadleny, kuchařky, zahradnice a keramičky. Ukázky se dětem moc líbily. Zde si děti uvědomily, co jednotlivá řemesla obnáší, co se tam děje a s jakými nástroji pracují. A dalším tématem velice zajímavým pro děti, bylo seznámení s hudebními nástroji. V presentaci na interaktivním panelu jsme viděli, jak takový symfonický orchestr vypadá, kde jsou rozmístěny jednotlivé nástroje. Poznaly, jaký je rozdíl mezi hudebními nástroji i když jsou si velice podobné. Zde jsem si ukázali rozdělení jednotlivých nástrojů do
skupin, názvy. Poznali jsme také houslový klíč, noty a notové linky. Pomohly nám také názorné karty, kde jsme si také zahráli různé hra na paměť a postřeh. Děti si zahrály na Orffovy nástroje, seznámily se s názvy. Také se seznámily se zvonkohrou, kde se naučily hrát písničku. To to téma bylo velice zajímavé. A ke konci měsíce jsme skočili přímo do Adventu.
Seznámili jsme se co je Advent, jaký historický původ má, proč ho slavíme. Dále jsme si povídali o svatém Mikuláši, kdo to byl a o jeho putování, a činech cestou vykovaných. A že tím vznikl svátek, který děti mají moc rádi, že někdo zaťuká na dveře a tam bude tam stát…… Proč s Mikulášem chodí také čertík a andělíček. Co je adventní věnec, kolik má svíček a co jednotlivé svíčky znamenají. Také jsme pilně četli pohádky, v rámci Česko čte dětem, přišla k nám babička, která nám předčítala pohádky. A dále jsme pokračovali v našem čtenářským deníčku, kde jsme měli vylepenou další etapu pohádek, a vylepeny krásné lepičky za naše nakreslené obrázky. Celý měsíc jsme pracovali na pracovních listech, grafomotorických listech, zpívali jsme, učili básničky, učili jsme se zajímavosti o jednotlivých tématech, procvičovali paměť, povídali s Emušákem a sdělovali svoje emoce, vyráběli z papíru, kreslili a malovali, ukazovali jsem si názorné pomůcky, proběhly presentace na interaktivním panelu, hráli jsme hry a také hráli, no prostě jsme si to zase užili. A už se těšíme na měsíc, který přijde a s tím jsou pojeny jedny
z nejkrásnějších svátků.