Hodnocení měsíce - prosinec 2021

Tento měsíc byl pro nás velice akční. Na začátku měsíce jsme navštívili filmové představení
Čertovinny. Film se dětem moc líbil. Do školky také zavítal Mikuláš s čertem a andělem, zde
děti přednášely básničky a písničky a tím si zasloužily také odměnu. Vyráběli jsme dárečky na
vánoční jarmark. Děti s rodiči si ozdobily perníčky. Připravovali jsme vánoční posezení pro
rodiče na které se děti moc dobře připravily. Svým vystoupením udělaly radost všem
přítomným. Ale čertíci udělali radost také při návštěvě v Domě seniorů, který jsme navštívili.
I zde děti předvedly krásné vystoupení pro všechny babičky a dědečky, kteří je odměnili
velkým potlesek a úsměvem na tváři. Děti dostaly perníkového Mikuláše nebo čertíka.
Vyráběli jsme dárečky pro rodiče – svícny, ozdobičku a přáníčko, také se rodičům moc líbilo.A
na závěr byla velká vánoční nadílka, kde všechny děti ze školky si zazpívaly koledy u
vánočního stromečku. A pak rozbalovaly dárečky, které Ježíšek přinesl do jednotlivých tříd.
Dárečků bylo spousta a děti si hned začaly hrát. Pracovali jsme na interaktivní tabuli, kde
jsme procvičovali postřeh, orientaci, logiku a fonetiku. Nacvičovali jsme jednotlivá
vystoupení, pracovali na grafomotorických a pracovních listech, prohlubovali orientaci
v prostoru,….. Ale hlavním tématem tohoto měsíce byly Vánoce. Učili jsme se o vánočních
tradicích a zvycích, co je to advent a kdy začíná a proč je, jak Vánoce probíhají u nás doma,
co jíme k štědrovečerní večeři, jaké koledy známe a učíme se je. Také pozorujeme přírodu,
jak se mění. Čekáme na sníh, který bohužel přichází po malých troškách. Ale paní zima již
vládu převzala.
Čertíci přejí šťastné a veselé Vánoce a do nadcházejícího roku mnoho úspěchů a zdraví.