Hodnocení měsíce - Prosinec 2019

Tento měsíc byl pro nás velice akční. Na začátku měsíce jsme navštívili filmové představení
Čertovinny. Film se dětem moc líbil. Do školky také zavítal Mikuláš s čertem a andělem, zde
děti přednášely básničky a písničky a tím si zasloužily také odměnu. Vyráběli jsme dárečky na
vánoční jarmark. Děti s rodiči si ozdobily perníčky. Připravovali jsme vánoční posezení pro
rodiče na které se děti moc dobře připravily. Svým vystoupením udělaly radost všem
přítomným. Ale čertíci udělali radost také při návštěvě v Domě seniorů, který jsme navštívili.
I zde děti předvedly krásné vystoupení pro všechny babičky a dědečky, kteří je odměnili
velkým potlesek a úsměvem na tváři. Děti dostaly perníkového Mikuláše nebo čertíka.
Vyráběli jsme dárečky pro rodiče – svícny, ozdobičku a přáníčko, také se rodičům moc líbilo.A
na závěr byla velká vánoční nadílka, kde všechny děti ze školky si zazpívaly koledy u
vánočního stromečku. A pak rozbalovaly dárečky, které Ježíšek přinesl do jednotlivých tříd.
Dárečků bylo spousta a děti si hned začaly hrát. Pracovali jsme na interaktivní tabuli, kde
jsme procvičovali postřeh, orientaci, logiku a fonetiku. Nacvičovali jsme jednotlivá
vystoupení, pracovali na grafomotorických a pracovních listech, prohlubovali orientaci
v prostoru,….. Ale hlavním tématem tohoto měsíce byly Vánoce. Učili jsme se o vánočních
tradicích a zvycích, co je to advent a kdy začíná a proč je, jak Vánoce probíhají u nás doma,
co jíme k štědrovečerní večeři, jaké koledy známe a učíme se je. Také pozorujeme přírodu,
jak se mění. Čekáme na sníh, který bohužel přichází po malých troškách. Ale paní zima již
vládu převzala.
Čertíci přejí šťastné a veselé Vánoce a do nadcházejícího roku mnoho úspěchů a zdraví.

Tak, jako každým rokem, měsíc prosinec je náročný a děti jsou ve velikém očekávání. Prosinec je měsícem dětí a jejich těšení na příchod Mikuláše a poté na Ježíška. Prožili jsme hodně krásných akcí, které začaly návštěvou Starých hradů. Zde jsme se seznámili s draky, vodníky, čerty, vitamínky a plno jiných pohádkových bytostí. Poté nastal čas vánoční a my jsme navštívili kostel sv. Ignáce, kde jsme se seznámili s adventem, jeho tradicemi, pomohli jsme dát dohromady betlém a zaposlouchali jsme se do Rybovy Mše – úryvky. Moc se nám to líbilo. Společně s rodiči jsme nazdobili vánoční perníčky, byly moc dobré. V jeden den jsme se jako třída rozdělili na dvě skupina, jedna skupina šla do kina na film „Esa z pralesa“ a druhá skupina navštívila babičky a dědečky v Domě seniorů. Zde zarecitovali básničky a koledy k vánočnímu období. Pak nastal čas příchodu Mikuláše, čerta, tam jsme se trochu báli, co kdyby,….. Nadělil nám sáček s dobrotami a my jsme na oplátku, jako poděkování zarecitovali a zazpívali písničky k Mikuláši. A je to tu, přišel čas a děti vyzdobily školku vánočními ozdobami. Girlanda byla moc krásná. Navštívili jsme ještě jednou kina, kde jsme shlédli pohádku „Příšerákovi“. Připravovali jsme se na vánoční posezení, kde jsme rodičům, babičkám, dědečkům přednesli básně, písně, koledy a taneček. Po ochutnání cukrovíčka jsme si vyrobili svícínek nebo vánoční stromeček. A pak nastal opravdu čas na nadílku. Ježíšek přinesl pod stromeček spoustu dárečků, které jsme si rozdělili na jednotlivé třídy. Na třídě děti vše si prohlédly a pak jsme nastudovali ke všem hrám pravidla a vyzkoušeli si zahrát. Celý vánoční čas byl provázen poslechem koled, jejich zpěvem, a hlavně jejich porozumění. Vyráběli jsme dárečky – přáníčka, andělíčky, čerta, kometu, stromečky,… Tím se propojovala i práce na grafomotorických listech a pracovních listech. Velkým vánočním napětím nás provázel Emušák, který nám pomohl sdělovat svoje emoce a pomohl nám se nestydět před kamarády. Povídali jsme si o historii Mikuláše, kdo to byl a proč vznikla tradice návštěvy Mikuláše u nás doma. Co je advent, proč vánoční věnec má čtyři svíce, jaké jsou tradice vánočního času, jak se slaví jinde ve světě a přiblížili jsme si příběh Ježíška. Měsíc byl krásný, plný barevných světel, a hlavně plný naděje.