Hodnocení měsíce - říjen 2019

V tomto měsíci jsme se orientovali na podzim – jeho změny v přírodě, ovoce, zelenina, práce
na poli, rozdělení stromů, lesní plodiny – houby. Navštívili jsme kino, podnikli jsme výlet na
Petřín až ke Strahovskému klášteru, veliký výlet na Staré Hrady, dále nás navštívili ve školce
dravci, kde jsme se seznámili s krásnými opeřenci, a také jsme se seznámili s problematikou
cizinců. Na třídě nás navštívili strašidla v rámci dne s Helloweenem, kde jsme jako příšerky
strašili na hradě. Přijmuli jsme mezi sebe studenty z pedagogické školy, kterým jsme ukázali,
co všechno umíme a na zkušenou k nám dochází student Kuba, kterého mají děti velice rády.
Ke konci měsíce jsme pracovali s ovocem a zeleninou. Učili jsme se o nich vše co se dá –
zkoušeli jsme jejich vůni, poznávali hmatem a posléze snědli v podobě jaké jsou nebo
rozmixované do lahodných nápojů, špatně nám nebylo . Práce nad grafomotorickými listy
nám dala zabrat, ale to nebylo nic proti tomu, co jsme dělali nad logickými listy a orientací
v prostoru, ale nedá se nic dělat, jsme předškoláci. Ze začátku měsíce bylo pro nás stěžejní
vystoupení na velké presentaci všech škol na Praze 5. Zde jsme všechno zvládli na jedničku a
presentační stánek se také povedl. Zpívali jsme a naučili naší Klamovskou hymnu, kterou
jsme presentovali. Básničky se pojily s obdobím podzimu. Každodenně jsme cvičili a pracovali
s neposlušným jazýčkem – logopedické cviky. Výstavu na plot jsme připravili výkresem,
tentokrát na téma podzim v lese – houbičky. Moc se výstava povedla. Prožili jsme zelený den
V tomto měsíci jsme měli velice na spěch. Bylo mnoho akcí a mnoho informací a vědění. Začátkem měsíce jsme se naučili, jaké máme stromy – listnaté, jehličnaté, keře. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaké zajímavosti skrývají. A určitě rozpoznáme, jaký budeme mít doma vánoční stromek. Pak přišlo téma ovoce a zelenina, toto téma bylo úžasné – naučili jsme se rozdíly, jejich rozdělení, poznali jsme, jak voní, zkusili jsme rozpoznat hmatem, a nakonec jsme všechno ochutnali a snědli. Měli jsme bříška hodně velká. A pak přišli na řadu naše domečky. Povídali jsme si o městech a vesnicích. Pracovali jsme na interaktivním panelu a pozorovali jsme velkoměsta, města, malá města a vesnice. Poznávali jsme nejen rozdíly, ale i výhody a nevýhody měst a vesnic. Postavili jsme si ve třídě vlastní město z našich domečků a popisovali jsme celý obrazec. Pracovali jsme na grafomotorických a pracovních listech, na výtvarných činnostech, zpívali jsme. Velice svědomitě jsme se připravovali na Slavnosti všech škol. Tato akce byla úžasná moc se dětem líbila. Na této akci se moc podíleli naši rodiče, jak přípravou, pečením, odvezení materiálu a samotnou přítomností na celém průběhu akce. Patří jim velký dík. Také jsme si moc užili návštěvu výstavy - v rámci projektu- Království železnic, zde také děti zářily. Pak proběhl zvířecí den, ten si také děti užily. Pak nás navštívily dravci, byly ohromní a zážitek úžasný. Vyráběli jsme složité výkresy na plot. Zde jsme použili prstové barvy, tempery a suchý pastel, ale výsledek stál za to. Celkem se děti seznámily
s novými technikami v oblasti výtvarné výchovy. A velkým zážitkem pro všechny děti byla návštěva Doma seniorů – v rámci projektu Dvě generace. Zde děti pracovaly s babičkami a dědečky. Nejen cvičily, ale také hrály společně na hudební nástroje, zazpívaly a zarecitovaly
písničky a básničky. Stařečkové se přidávali. V tomto měsíci se děti dovídaly mnoho zajímavých věcí a naučily se nové písničky a básničky. Zařádili jsme si jako strašidla při Halloweenu. Celý měsíc byl dynamický a náročný. Děti byly moc šikovní a dokázaly se soustředit na práci, ale i si pohrát a mít trpělivost. Už se těšíme na další měsíc, co nám přinese. 
Libuška a čertíci
s povídáním o zvířátkách. Celý měsíc byl rychlý a učenlivý.