Hodnocení měsíce - říjen 2021

V tomto měsíci jsme se orientovali na podzim – jeho změny v přírodě, ovoce, zelenina, práce
na poli, rozdělení stromů, lesní plodiny – houby. Navštívili jsme kino, podnikli jsme výlet na
Petřín až ke Strahovskému klášteru, veliký výlet na Staré Hrady, dále nás navštívili ve školce
dravci, kde jsme se seznámili s krásnými opeřenci, a také jsme se seznámili s problematikou
cizinců. Na třídě nás navštívili strašidla v rámci dne s Helloweenem, kde jsme jako příšerky
strašili na hradě. Přijmuli jsme mezi sebe studenty z pedagogické školy, kterým jsme ukázali,
co všechno umíme a na zkušenou k nám dochází student Kuba, kterého mají děti velice rády.
Ke konci měsíce jsme pracovali s ovocem a zeleninou. Učili jsme se o nich vše co se dá –
zkoušeli jsme jejich vůni, poznávali hmatem a posléze snědli v podobě jaké jsou nebo
rozmixované do lahodných nápojů, špatně nám nebylo . Práce nad grafomotorickými listy
nám dala zabrat, ale to nebylo nic proti tomu, co jsme dělali nad logickými listy a orientací
v prostoru, ale nedá se nic dělat, jsme předškoláci. Ze začátku měsíce bylo pro nás stěžejní
vystoupení na velké presentaci všech škol na Praze 5. Zde jsme všechno zvládli na jedničku a
presentační stánek se také povedl. Zpívali jsme a naučili naší Klamovskou hymnu, kterou
jsme presentovali. Básničky se pojily s obdobím podzimu. Každodenně jsme cvičili a pracovali
s neposlušným jazýčkem – logopedické cviky. Výstavu na plot jsme připravili výkresem,
tentokrát na téma podzim v lese – houbičky. Moc se výstava povedla. Prožili jsme zelený den
Celý měsíc nás provázelo krásné počasí, a tak jsme si užívali pobytu venku. Začátkem měsíce jsme se seznámili se stromy, keři. Zde jsme použili interaktivní panel a prezentaci o stromech. Poznávali jsme rozdíly mezi listnatými a jehličnatými. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, ale také jaké mají plodiny a jaké zajímavosti skrývají. A určitě rozpoznáme, jaký budeme mít doma na Vánoce stromeček. Pak jsme se ponořili do problematiky města a vesnice. Pracovali jsme na interaktivním panelu, kde jsme měli připravenou velkou presentaci a pozorovali jsme velkoměsta, města, malá města a vesnice. Poznávali jsme nejen rozdíly, ale i výhody – klady a nevýhody měst a vesnic. Postavili jsme si ve třídě vlastní město z našich domečků a popisovali jsme celý obrazec. Pracovali jsme na pracovních listech, kresbě do portfolia, grafomotorických listech na toto téma. Vyvrcholením tohoto projektu byla prohlídka výstavy celého podhradí, kde každé dítě si našlo svůj domeček. Celkově jsme si vyprávěli o tom, co všechno na výstavě vidíme. Výstava byla moc krásná. Pak přišlo téma ovoce a zelenina, kde jsme měli velkou prezentaci na interaktivním panelu a zde jsme se seznámili s mnoha druhy tuzemského i cizokrajného – exotického ovoce a zeleniny. Toto téma bylo úžasné – naučili jsme se rozdíly, jejich rozdělení, poznali jsme, jak voní, zkusili jsme rozpoznat hmatem, poznávali jsme podle chuti, a nakonec jsme všechno ochutnali a snědli. Měli jsme bříška hodně velká. A také sušíme jablíčka na křížalky, a to nám moc chutná. Zde jsem oslovila rodiče o pomoc. Děti si přinesly spoustu ukázek ovoce a zeleniny a společně jsme měli krásnou názornou pomůcku. Za to moc rodičům děkuji. Také jsme použili
modelínu, kde jsme modelovali ovoce a zeleninu. Prožili jsme zvířecí den – povídání o zvířecích mazlíčcích, kde jsme měli možnost si
prohlédnout a seznámit s dravci. Zde jsme viděli orla, poštolku, sovu a mnoho dalších opeřenců. Navštívili jsme kino, projekce se dětem moc líbila. Také se čertíci zapojili do přípravy zimy – uklidili jsme horní terasu a zazimovali jsme hračky. A také na školce proběhlo fotografování, tak máme na památku společnou fotografii. Celý měsíc jsme se pilně učili a pracovali na pracovních a grafomotorických listech. Opakovali jsme základní znalosti, které jako předškoláci bychom měli umět, orientovali jsme se v prostoru, dověděli jsme se co je to slovo nadřazené a co pod něj patří, pořadovou orientace, pozornost, senzomotoriku a mnoho dalšího. Naučili jsme se nové básničky, písničky. A zdramatizovali – zahráli jsme pohádku „O veliké řepě“. V tomto měsíci se děti dovídaly mnoho zajímavých věcí. A už se těšíme na nový měsíc, co nám přinese.
s povídáním o zvířátkách. Celý měsíc byl rychlý a učenlivý.