Hodnocení měsíce - říjen 2020

V tomto měsíci jsme se orientovali na podzim – jeho změny v přírodě, ovoce, zelenina, práce
na poli, rozdělení stromů, lesní plodiny – houby. Navštívili jsme kino, podnikli jsme výlet na
Petřín až ke Strahovskému klášteru, veliký výlet na Staré Hrady, dále nás navštívili ve školce
dravci, kde jsme se seznámili s krásnými opeřenci, a také jsme se seznámili s problematikou
cizinců. Na třídě nás navštívili strašidla v rámci dne s Helloweenem, kde jsme jako příšerky
strašili na hradě. Přijmuli jsme mezi sebe studenty z pedagogické školy, kterým jsme ukázali,
co všechno umíme a na zkušenou k nám dochází student Kuba, kterého mají děti velice rády.
Ke konci měsíce jsme pracovali s ovocem a zeleninou. Učili jsme se o nich vše co se dá –
zkoušeli jsme jejich vůni, poznávali hmatem a posléze snědli v podobě jaké jsou nebo
rozmixované do lahodných nápojů, špatně nám nebylo . Práce nad grafomotorickými listy
nám dala zabrat, ale to nebylo nic proti tomu, co jsme dělali nad logickými listy a orientací
v prostoru, ale nedá se nic dělat, jsme předškoláci. Ze začátku měsíce bylo pro nás stěžejní
vystoupení na velké presentaci všech škol na Praze 5. Zde jsme všechno zvládli na jedničku a
presentační stánek se také povedl. Zpívali jsme a naučili naší Klamovskou hymnu, kterou
jsme presentovali. Básničky se pojily s obdobím podzimu. Každodenně jsme cvičili a pracovali
s neposlušným jazýčkem – logopedické cviky. Výstavu na plot jsme připravili výkresem,
tentokrát na téma podzim v lese – houbičky. Moc se výstava povedla. Prožili jsme zelený den
Celý měsíc byl ovlivněn opatřeními proti šíření covid 19. Museli jsme zrušit plno akcí, a tak jsme se snažili dětem to vynahradit. Začátkem měsíce jsme se seznámili se stromy, keři. Zde jsme použili interaktivní panel a prezentaci o stromech. Poznávali jsme rozdíly mezi listnatými a jehličnatými. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, ale také jaké mají plodiny a jaké zajímavosti skrývají. A určitě rozpoznáme, jaký budeme mít doma na Vánoce stromeček. Pak jsme se ponořili do problematiky města a vesnice. Pracovali jsme na interaktivním panelu, kde jsme měli připravenou velkou presentaci a pozorovali jsme velkoměsta, města, malá města a vesnice. Poznávali jsme nejen rozdíly, ale i výhody – klady a nevýhody měst a vesnic. Postavili jsme si ve třídě vlastní město z našich domečků a popisovali jsme celý obrazec.
Pracovali jsme na pracovních listech i grafomotorických listech na toto téma. Vyvrcholením tohoto projektu byla prohlídka výstavy celého podhradí, kde každé dítě si našlo svůj domeček. Celkově jsme si vyprávěli o tom, co všechno na výstavě vidíme. Výstava byla moc
krásná. Pak přišlo téma ovoce a zelenina, kde jsme měli velkou prezentaci na interaktivním panelu a zde jsme se seznámili s mnoha druhy tuzemského i cizokrajného – exotického ovoce a zeleniny. Toto téma bylo úžasné – naučili jsme se rozdíly, jejich rozdělení, poznali jsme, jak voní, zkusili jsme rozpoznat hmatem, a nakonec jsme všechno ochutnali a snědli. Měli jsme bříška hodně velká. A také sušíme jablíčka na křížalky a to nám moc chutná. Zde jsem oslovila rodiče a pomoc. Děti si přinesly spoustu ukázek ovoce a zeleniny a společně
jsme měli krásnou názornou pomůcku. Za to moc rodičům děkuji.
Prožili jsme zvířecí den – povídání o zvířecích mazlíčcích, kde jsme měli možnost si prohlédnout a seznámit s dravci. Zde jsme viděli orla, poštolku, sovu a mnoho dalších opeřenců. Největší smutek jsme měli z omezení návštěvy doma seniorů, kam v rámci velkého projektu „Dvě generace“ docházíme a s babičkami a dědečky pracujeme. Ale nepřízeň nás nezastavila a vyrobili jsem pro stařečky krásná srdíčka, želvičky a panáčky. A oni na oplátku nám vyrobili a poslali krásnou vonnou keramiku a výrobky z papíru. Měli jsme moc velkou radost. A také jsme se fotografovali. Celá naše školka je zapojena do Česko čte dětem, nyní naše třída je ještě více propojena na toto téma. Je protkána na spolupráci s rodiči. Kteří každý den čtou připravenou pohádku a druhý den na ni navazujeme ve školce, kde nám čtou babičky každý den. Děti se velice rády zapojily do každodenního čtení. Celý měsíc jsme se pilně učili a pracovali na pracovních a grafomotorických listech. Opakovali jsme základní
znalosti, které jako předškoláci bychom měli umět, orientovali jsme se v prostoru, dověděli jsme se co je to slovo nadřazené a co pod něj patří, pořadovou orientace, pozornost, senzomotoriku a mnoho dalšího. Naučili jsme se nové básničky, písničky. A zdramatizovali – zahráli jsme pohádku „O veliké řepě“. V tomto měsíci se děti dovídaly mnoho zajímavých věcí. A už se těšíme na nový měsíc, co nám přinese.
s povídáním o zvířátkách. Celý měsíc byl rychlý a učenlivý.