Hodnocení měsíce - září 2020

Na začátku září se stmeloval kolektiv. Šlo to rychle a dobře. Určili jsme si
pravidla na třídě, která se děti snaží dodržovat. Prověřili jsme si, co umíme
z básniček a písniček a začali se učit nové. Tématem měsíce jsou rodové erby,
kterým jsme se věnovali a vystavili tak, aby je každý, kdo přijde k nám, do
čertíku, viděl. Dále jsme se věnovali rodině – učili jsme se návaznost na
jednotlivé postavy v rodině, jakou mají úlohu a co rodina je. Užívali jsme si
cvičení a pohybových her, a také jsme se učili cviky, aby nás poslouchal
neposlušný jazýček – logopedická prevence. Zaměření grafomotoriky bylo na
rozcvičení celé ruky a zápěstí, a listy jedním tahem. Labyrinty a matematické
představy. Kresba byla zaměřena na základní obrázky do portfolia – kresba
postavy, domečku, stromu, sluníčka. V komunitním kruhu jsme si povídali na
téma erby, vlastní vyprávění dětí, dny v týdnu, měsíce, období, vytleskávání
svého jména, určování první hlásky na začátku slova. Cvičili jsme prostorovou
orientaci, geometrické tvary. Užili jsme si hry, které se děti naučily. Dále jsme
monitorovali naše znalosti v pořadí, protikladech, nadřazená slova,
podřazená,….. Na konci měsíce jsme začali nacvičovat na vystoupení pořádané
městskou částí Prahy. Měsíc byl zdařilý a poučný. Libuška
 
Básničky a písničky:
PÍSNIČKY:
Šla Nanynka do zelí,
Prší, prší,
Holka modrooká,
Utíkej, Káčo, utíkej,
Skákal pes,
Na tom pražskym mostě,
Já do lesa nepojedu,
 
FOUKEJ, FOUKEJ, VĚTŘÍČKU
Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
 
budou sladké obě dvě.
 
Podzim
Poslední květ na záhonku
poslední zvuk ptačích zvonků
poslední den u rybníčka
poslední kuk do sluníčka
které už je za horami
to se loučí léto s námi.
Vlaštovičko
Vlaštovičko leť,
už je na tě čas,
listí žloutne, poletuje,
po strništi vítr duje,
(: bude brzy mráz:)
 
Na září
Na září, na září,
těšili se sadaři.
Když se hodně natěšili,

 

holé stromy po nich zbyly