Hodnocení měsíce - září 2021

Na začátku září se stmeloval kolektiv. Šlo to rychle a dobře. Určili jsme si
pravidla na třídě, která se děti snaží dodržovat. Prověřili jsme si, co umíme
z básniček a písniček a začali se učit nové. Tématem měsíce jsou rodové erby,
kterým jsme se věnovali a vystavili tak, aby je každý, kdo přijde k nám, do
čertíku, viděl. Dále jsme se věnovali rodině – učili jsme se návaznost na
jednotlivé postavy v rodině, jakou mají úlohu a co rodina je. Užívali jsme si
cvičení a pohybových her, a také jsme se učili cviky, aby nás poslouchal
neposlušný jazýček – logopedická prevence. Zaměření grafomotoriky bylo na
rozcvičení celé ruky a zápěstí, a listy jedním tahem. Labyrinty a matematické
představy. Kresba byla zaměřena na základní obrázky do portfolia – kresba
postavy, domečku, stromu, sluníčka. V komunitním kruhu jsme si povídali na
téma erby, vlastní vyprávění dětí, dny v týdnu, měsíce, období, vytleskávání
svého jména, určování první hlásky na začátku slova. Cvičili jsme prostorovou
orientaci, geometrické tvary. Užili jsme si hry, které se děti naučily. Dále jsme
monitorovali naše znalosti v pořadí, protikladech, nadřazená slova,
podřazená,….. Na konci měsíce jsme začali nacvičovat na vystoupení pořádané
městskou částí Prahy. Měsíc byl zdařilý a poučný. Libuška
 
Básničky a písničky:
PÍSNIČKY:
Šla Nanynka do zelí,
Prší, prší,
Holka modrooká,
Utíkej, Káčo, utíkej,
Skákal pes,
Na tom pražskym mostě,
Já do lesa nepojedu,
 
FOUKEJ, FOUKEJ, VĚTŘÍČKU
Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
 
budou sladké obě dvě.
 
Podzim
Poslední květ na záhonku
poslední zvuk ptačích zvonků
poslední den u rybníčka
poslední kuk do sluníčka
které už je za horami
to se loučí léto s námi.
Vlaštovičko
Vlaštovičko leť,
už je na tě čas,
listí žloutne, poletuje,
po strništi vítr duje,
(: bude brzy mráz:)
 
Na září
Na září, na září,
těšili se sadaři.
Když se hodně natěšili,

Jsme rádi, že jsem se sešli v naší kouzelné a pohádkové školičce. Na začátku září se stmeloval kolektiv, a to se stalo velice rychle. Témata měsíce jsou pravidla, rodové erby, rodina, geometrické tvary. Pravidla na třídě a v celé školce jsou daná a je třeba, aby se dodržovala. Rodové erby, kterým jsme se věnovali a vystavili tak, aby je každý, kdo přijde k nám, do čertíku, viděl. Nyní se projevil obsah slovní zásoby a výřečnosti. Dalším bylo téma rodina - velice důležité téma v životě každého dítěte. Zde jsem požádala o spolupráci s rodiči. Moc a moc musím všem poděkovat na spolupráci při výrobě – sestavění stromu života. Vím, že to dalo velice moc práce, ale myslím, že pro děti je to důležité – vztahy v rodině. Děti tak velice rychle pochopily názvy rodinných příslušníků. Byly moc šikovné, naučily se návaznost na jednotlivé postavy v rodině, jakou mají úlohu a co rodina je.
Monitorovala jsem znalosti v oblasti paměti – básničky, písničky, v pořadí, protikladech, nadřazená slova, podřazená, v orientaci v prostoru, geometrické tvary, dny v týdnu, měsíce, matematické představy, dráhy,…
Pohybové hry jsme se snažili provádět ve třídě, ale většina pro aktivní pohyb bylo venku – vzhledem ke krásnému počasí.  Zaměřili jsme se a zároveň učili cviky, aby nás poslouchal neposlušný jazýček – logopedická prevence a cviky na procvičování prstíků. Dále nás čekalo cvičení celé ruky a grafomotorické listy. Komunitní kruh nám sloužil k opakování znalostí, ale také k tomu, aby se děti seznámily s maňáskem Emušákem. Je to pro nás důležitá postava na sdílení svých emocí a otevřenosti svého nitra pro kamarády. Kruh nám slouží k vlastnímu vyprávění dětí, vytleskávání a monitorování, k rozvoji slovní zásoby a samotné seberealizaci každého dítěte. Důležitou částí září je monitorování kresby. Zde byla kresba zaměřena na základní obrázky do portfolia – kresba postavy, domečku, stromu, rodiny, tak abychom mohli na konci školního roku porovnat, jak se nám děti zlepšily. Prožili jsme mnoho akcí, od akcí které probíhaly v době školky – jako úklid Česka – úklid Klamovky, nácvik požárního poplachu, sportovního dne, tak krásné setkání se složkami IZS na Vypichu. Ale také v odpoledních hodinách společně s rodiči při pohádkovém lese a při setkání s upírem Kubou. Děti se seznámily s prací na interaktivním panelu, ale čeká nás daleko více.

holé stromy po nich zbyly