Hodnocení měsíce - září 2018

    Na začátku září se stmeloval kolektiv. Šlo to rychle a dobře. Určili jsme si pravidla na třídě, která se děti snaží dodržovat. Prověřili jsme si, co umíme z básniček a písniček a začali se učit nové. Tématem měsíce jsou rodové erby, kterým jsme se věnovali a vystavili tak, aby je každý kdo přijde k nám, do čertíku, viděl. Užívali jsme si cvičení a pohybových her, a také jsme se učili cviky, aby nás poslouchal neposlušný jazýček – logopedická prevence. Zaměření grafomotoriky bylo na rozcvičení celé ruky a zápěstí, a listy jedním tahem. Labyrinty a matematické představy. Kresba byla zaměřena na základní obrázky do portfolia – kresba postavy, domečku, stromu, sluníčka. V komunitním kruhu jsme si povídali na téma erby, podzim a jeho barvy, vlastní vyprávění dětí, dny v týdnu, měsíce, období, vytleskávání svého jména, určování první hlásky na začátku slova. Cvičili jsme prostorovou orientaci, geometrické tvary. Výlet do lesoparku Cibulka se nám také moc líbil. Na konci měsíce jsme začali nacvičovat na vystoupení pořádané městskou částí Prahy. Měsíc byl zdařilý a poučný.


Libuška