Hodnocení měsíce - leden 2022

Nový rok začal oslavou Tří králů – seznámili jsme se s tradicí, písničkami a vyrobili jsme si
korunu se začátečním písmenem jednoho ze tří králů – Melichara, Kašpara nebo Baltazara.
Dalším tématem byla zima – jako vládnoucí období a k ní vše co se vztahuje – zimní sporty,
zimní oblečení – jak se správně oblékat, zima a příroda – jak pomáhat zvířátku v tomto
období. Zde jsme pracovali na interaktivním panelu, kde jsme pracovali na programu zima.
Zároveň se nám prolínalo téma vlajek. Seznámení se, se státní vlajkou, vlajkami našich
sousedů a naši kamarádů, kteří pochází z jiné země. A hlavně představení našich rodových
vlajek, které děti vyráběly společně s rodiči. Prožili jsme „černý den“. Kde jsme si povídali o
energii, co to vlastně je, jak jí získáváme, druhy elektráren a jejich rozdělení, co by bylo,
kdybychom jí neměli a jak s ní zacházet a hlavně šetřit. Navštívili nás studenti stomatologické
fakulty a děti učili správnému postupu při čištění a péči o své zoubky.Procvičovali jsme
geometrické tvary, data narození, bydliště, labyrinty, logické myšlení, výtvarnou výchovu –
kresby zimního oblečení, žárovky, pracovní listy a grafomotoriku. A další opakování pro
přípravu zápisu a vstupu do dalšího stupně vzdělávání. Zpívali jsme písničky a nové básničky
na téma zimního období. Celý měsíc byl plný nových věcí a prožitků.