Hodnocení měsíce - Leden 2021

Nový rok začal oslavou Tří králů – seznámili jsme se s tradicí, písničkami a vyrobili jsme si
korunu se začátečním písmenem jednoho ze tří králů – Melichara, Kašpara nebo Baltazara.
Dalším tématem byla zima – jako vládnoucí období a k ní vše co se vztahuje – zimní sporty,
zimní oblečení – jak se správně oblékat, zima a příroda – jak pomáhat zvířátku v tomto
období. Zde jsme pracovali na interaktivním panelu, kde jsme pracovali na programu zima.
Zároveň se nám prolínalo téma vlajek. Seznámení se, se státní vlajkou, vlajkami našich
sousedů a naši kamarádů, kteří pochází z jiné země. A hlavně představení našich rodových
vlajek, které děti vyráběly společně s rodiči. Prožili jsme „černý den“. Kde jsme si povídali o
energii, co to vlastně je, jak jí získáváme, druhy elektráren a jejich rozdělení, co by bylo,
kdybychom jí neměli a jak s ní zacházet a hlavně šetřit. Navštívili nás studenti stomatologické
fakulty a děti učili správnému postupu při čištění a péči o své zoubky.Procvičovali jsme
geometrické tvary, data narození, bydliště, labyrinty, logické myšlení, výtvarnou výchovu –
kresby zimního oblečení, žárovky, pracovní listy a grafomotoriku. A další opakování pro
přípravu zápisu a vstupu do dalšího stupně vzdělávání. Zpívali jsme písničky a nové básničky
na téma zimního období. Celý měsíc byl plný nových věcí a prožitků.
Měsíc leden začal dozníváním vánočních svátků, kde jsme si sdělovali svoje prožitky a veselí, a pak oslavou Tří králů, kde děti si vyráběly korunky a učily se básničky a písničky. Potěšili jsme paní ředitelku a paní kuchařky přáním hodně zdraví a štěstí. Pak se rozjel zimní čas.
V tomto období jsme probírali charakteristické znaky zimy, zkoumali jsme, co je sněhová vločka, sníh, led a jak vznikají. Zkoušeli jsme na pokusech. A protože nám počasí a paní Zima moc přála, využívali jsme napadlého sněhu k zimním radovánkám. Stavěli jsme sněhuláky a jezdili na lopatách. Užili jsme si to a také doufáme, že ještě užijeme. A se zimou se pojí i to, aby nám nebylo zima, tak jsme se učili, jak se správně obleknout, jaké oblečení v tomto období použít, a hlavně postup oblékání. Protože byly mezi námi děti, které napřed oblékly čepici a pak kalhoty – oteplovačky. J Procvičovali jsme to pomocí kartiček a obrázků. A k zimě patří i to, že občas zvířátka a ptáčci nemají co jíst. A tak jsme se naučili, jak je přikrmovat. Co je pro ně nejlepší a co jim rozhodně nedávat. Budeme si pamatovat, že je velice důležité podávat sůl a ptáčkům lůj. Všechno jsme kreslili a malovali. Procvičovali jsme různé výtvarné techniky, tempery, vodovky, stříhali jsme lepili a kombinovali materiály. Pak
jsme se naučili, jaké máme zimní sporty. Na presentaci na interaktivním panelu jsme se dozvěděli, že je zimních sportů nespočetně mnoho a jaké sporty jsou zařazeny do světových soutěží i do nejvyšší soutěže zimních olympijských her. Poznávali jsme jejich názvy a co všechno k výkonu určitého druhu zimního sportu potřebují. Pak na řadu přišly rodové vlajky. Povídali jsme si o svých vlajkách, co na nich je. U některých dětí se změnila oblíbenost tématu. Povídali sice o svých vlajkách, co na nich mají, ale vzhledem ke skutečnosti, že některé děti jsou zde již čtvrtý rok a jejich náhled se změnil, tak se stávalo, že sice vyprávěly, ale říkaly že již by obsah změnily. Zde bylo krásně vidět, jak děti rostou a mění se jejich zájmy. Zařadili jsme sem naší státní vlajku, kde děti se seznámily s historii a barvami.
Namalovali jsme si naši vlajku, tak aby děti si zapamatovaly, jaké barvy jsou a jak jsou rozmístěny. V tomto měsíci jsme prožili také Černý den, kde jsme se seznámili, co je energie, jak se vyrábí, jaké máme elektrárny – presentace na interaktivním panelu, a hlavně co
bychom dělali, kdybychom energii neměli, a proč s ním šetřit. Také v rámci Česko čte dětem jsme mezi námi přivítali paní herečku a spisovatelku paní Moniku Zoubkovou, která nám představila svoji novou dětskou knihu a přečetla nám z ní. Moc se nám čtení líbilo. Celým
měsícem nás provázela práce na pracovních listech a grafomotorických listech. Zpívali jsme a učili nové básničky, hráli na hudební nástroje. Pracovali jsme i interaktivními pomůckami. Naučili jsme se pracovat s tablety – máme zde naučné programy, kde jsme plnili úkoly v oblasti prostorové orientace, paměti, postřehu a sluch. Dále jsme se naučili pracovat se včeličkou- základy programování. Dětem se práce moc líbila. Tak jako každý měsíc, byl náročný, ale moc krásný. A těšíme se na další nadcházející měsíc. 
Libuška