Hodnocení měsíce - Březen 2021

Měsíc březen nám začal úplně jinak, než jsme si představovali. Z naší veselé školy se stala smutná školka, protože zde nejsou žádné děti. Vzhledem k situaci a vyhlášení vlády z opatření proti šíření covid19 jsme museli školku uzavřít. Přistoupili jsme k distanční výuce.
Vždy v neděli nebo v pondělí ráno byly zaslány podkladové materiály rodičům na emailové adresy k danému tématu. Podkladové materiály obsahovaly – teoretickou část probíraného tématu, pracovní listy, grafomotorické listy, návrhy na výtvarné činnosti, básničky, pohádky
s danou tématikou, zajímavosti, pranostiky, hádanky, případně kde, co rodiče najdou. V prvním tématu jsme se zaobírali tématem JARO. Seznamovali jsme se s charakteristickými znaky jara, co nám jaro přináší, rozcvičovali jsme ruce a zápěstí na uvolňovacích cvicích a listech, učili se kytičky podle obrázků, naučili jsme se zasadit semínko a čekáme až nám vyroste, měli jsme pohádku o Fazoláčkovi, vypracovali jsme pracovní a grafomotorické listy, hledali cestu v jarních labyrintech a vystřihli jsme si loutky do pohádky O veliké řepě. Byla navázána distanční výuka, kde jsme se začali scházet každou středu a čtvrtek ve čtyřech skupinách. Děti byly rozděleny do čtyřech skupin z důvodu lepší komunikace a kvalitnější práce na dálku. V dalším období jsme probírali téma – zvířátka a rození nového života, protože toto patří k jaru. Děti se učily názvy mláďat a přiřazovaly je k rodičům zvířátek. Taktéž jsme vypracovaly spoustu pracovních a grafomotorických listů, rodiče dostali podkladové materiály a vše co k tomu patří. Byla zaslána presentace zvířátek, kde bylo vše zobrazeno s patřičnými názvy. V tomto období také byl jeden jarní svátek, a to vynášení Morany. Děti také dostaly podkladové materiály a také vysvětlení co to je a co to znamená. I návrh na vytvoření Morany a jak vynést a rozloučit se s paní zimou, aby mohlo přijít jaro s doprovodem krásné básničky o vynášení Morany.
Do další období nám přišel mezinárodní den vody – kde opět byly zaslány podkladové materiály k tomuto tématu, pracovní a grafomotorické listy, básničky, obrázky o koloběhu vody a odkazy na našeho kamaráda Paxíka, který nám vždy pomohl vysvětlit problematiku tématu. A pak přišlo téma dopravních prostředků a dopravních značek. Zde jsme se mimo jiné seznámili s rozdělením DP a podle obrázků jsme je rozdělovali a pojmenovali. V podkladových materiálech jsme se dozvěděli, že dokonce do DP patří i jezdící schody – eskalátory, výtahy a mnoho dalších zajímavostí. Rozdělili jsme si DZ a poznávali jaký význam mají a které pro nás jako děti a chodce jsou důležité. Také jsme si mohli vyrobit loutky dopravních prostředků. A posledním tématem tohoto měsíce byly jarní svátky a to Velikonoce. K tomuto tématu byly zaslány podkladové materiály, které vysvětlovaly, o které svátky se jedná, co znamenají, jejich historickou návaznost od Vánoc přes masopust až k Velikonocům. Děti se dověděly, co je například Velký pátek, Škaredá středa,……. I zde byly zaslány pracovní a grafomotoriské listy, básničky a vše potřebné k tomuto tématu. V průběhu celého měsíce března děti vypracovávaly zadané úkoly a účastnily se akcí vyhlášené školkou. Například o kresbu na výstavu na plot – kde dítě se nakreslilo jako autoportrét. Doneslo to společně s rodiči do vestibulu školy a zde zanechali a my jsme vystavili na plot jako výstavu. Dále děti kreslily, malovaly, zdobily velikonoční kraslice – vajíčka tím nám pomohly vyzdobit okna školy, a to přímo v prostorách kuchyně. Dále děti s rodiči vyráběly dárečky pro seniory do domova seniorů. Zde máme dlouholetou spolupráci s domem seniorů, kde děti, z normálních okolností, chodí jednou za měsíc potěšit babičky a dědečky, buď pásmem básniček a písniček, divadélkem – dramatizací pohádek nebo pomáhat při rehabilitačních a relaxačních cvičeních a cvičení s míčky, padákem. Vždy se na tyto návštěvy děti moc těší, a naopak babičky a dědečkové také mají velkou radost. V dnešní době se po dětech moc ptají. Ke konci měsíce proběhl pohádkový les v parku Klamovka – kde děti hledaly a plnily úkoly Klamovského velikonočního zajíčka. Po správném splnění se jim dostalo odměny v podobě čokolády. A posledním překvapením pro děti bylo, že dostaly Klamovské velikonoční listy. Dále perníčky, které jsme pro děti napekli a z oblasti výtvarné výchovy dostaly velikonoční sestavu v podobě vajíčka a zajíčka. A na email rodičům byl zaslán odkaz na stažení hrané pohádky o velikém lusku, kterou připravili, nahráli a natočili všichni pracovníci naší školky. Pro informaci – distanční výuka probíhá, účastní se jí i nepředškolní děti – čím jsem moc ráda. A touto cestou bych ráda poděkovala za velkou spolupráci s rodiči, že umožnili se s dětmi scházet a že mohu aspoň trochu dětem předávat informace k probírané látce a navazovat kontakt. Děkuji Libuška :-)