Básničky a písničky - Červen 2021

Hlavním úkolem byl nácvik konečné besídky – písničky, básničky, tanec a
dramatizace pohádky „O velké řepě“.Hlavním úkolem byl nácvik konečné besídky – písničky, básničky, tanec aHlavním úkolem byl nácvik konečné besídky – písničky, básničky, taneHlavním úkolem byl nácvik konečné besídky – písničky, básničky, tanec a
Hlavním úkolem byl nácvik konečné besídky – písničky, básničky, tanec a
dramatizace pohádky „O velké řepě“.