Hodnocení měsíce - Červen 2020

V tomto měsíci jsme se začali těšit již na letní období. Začátkem měsíce jsme získávali vědomosti o vývojových stádiích hmyzu, obojživelníků,... Po skončení tohoto tématu jsme se začali připravovat na pasování předškoláků. Učili jsme se přísahy, které budou princezny a princové říkat před královnou a vůbec celou přípravu nástupu. Mezi tím jsme prožívali krásné počasí, které jsme si užívali venku na terase nebo zahradě. Zároveň jsme v tomto měsíci navštívili dvakrát kino první filmové představení bylo „Frčíme“ a druhé bylo o dvojici Pat a Mat, obě se dětem moc líbilo. Také jsme byli na projekci a povídání v Království železnic, kde jsme dostali odborný výklad o dopravě a zároveň jsme si prohlédli krásné makety as tavby celých měst a celé dopravy, železnice. Prožili jsme sportovní den – školní olympiádu, kde jsme soutěžili v různých disciplínách, a tak si užili celý den sportem. Krásnou odměnou byla sladká odměna a medaile. Krásným zážitkem byla návštěva zámku Karlova Koruna, kde jsme byli na celodenním výletě. Krásnou a poutavou prohlídku zámku, kde nás provázela sama kontesa Nora a vyprávěla nám život na zámku, jak to vypadalo a jak se cítili jeho obyvatelé. Zde jsme také prožili nezapomenutelnou pohádkovou stezku po celém parku tohoto zámku, kde jsme plnili úkoly. Hlavní událostí se však stalo pasování předškoláků, kde princové a princezny byli pasovaní na dvorní dámy a rytíře hradu Klamovka. Zde to bylo pro mnoho dětí nezapomenutelným zážitkem, kde museli projevit statečnost vystoupit před královským dvorem a svojí rodinou (i rodinami ostatních dětí), svojí přísahou. A tak končí zas jeden školní rok, který byl pro nás náročným a výjimečným. Byl náročný a
vyjímečný situací, která nastala běhen jara. Byla to zkouška práce na dálku, přes počítače a emaily. Ale domnívám se, že jsme to společně dotáhli do konce a děti jsou připravené na velký krok do života, na vstup do základní školy. Všem přeji krásné, slunné léto, mnoho pohody a prožitků. A šťastné nastávající září.