Hodnocení měsíce - Duben 2021

V měsíci dubnu jsme se seznamovali se zajímavými tématy. Vzhledem k situaci, že do poloviny dubna byla škola ještě uzavřena, z důvodu opatření proti šíření Covid 19, tak probíhala distanční výuka a online výuka. V tuto dobu jsem posílala podkladové materiály do emailu rodičům – teoretickou část tématu, pracovní a grafomotorické listy, názorný obrázkový materiál, presentace, básničky, náměty na výtvarnou výchovu, pohádky k tématu a další podklady. Jednalo o témata Velikonoce, toto téma v letošním roce probíhalo na přelomu března a dubna.
Poté nastupovalo téma – složky IZS – zde se děti seznámily s důležitými složkami záchranného systému, jak je mohou použít, a k čemu složky slouží a jak pomáhají. Také se seznámily s jejich fungujícím systémem a jejich návazností navzájem. Také skončila distanční výuka pro předškoláky a ti se vraceli do školky a pro děti, které nebyly předškoláky pokračovala dále distanční a online výuka, stejným systémem jako doposud. Zde jsme krásně navázali na téma o bezpečnosti dětí. Děti byly přímo vtaženy do situačních příběhů a správného řešení, jak danou situaci řešit, najít správnou odpověď a určit správné chování. Děti se naučily, kde dávat na sebe pozor, na co nesmí sahat, jak se zachovat a
získaly základy bezpečného chování, při různých situacích. Vzhledem ke krásnému jarnímu počasí, jsme mnoho času trávili venku. Byli jsme v lesoparku Na Cibulkách, Klamovce, kde jsme využívali míče, kreslili jsme na cestičky křídami a pozorovali začínající kvetoucí přírodu.
Dalším tématem bylo kouzelné téma o ptáčcích. Děti poznaly různorodé názvy ptáčků, naučily se je rozeznávat podle obrázků, jejich zajímavosti, jaké mají návyky, čím se živí, jak hnízdí a ptáčky jsme si rozdělili na stěhovaví a stálí. Ve výtvarné oblasti si vyrobily krásného létajícího čápa. Při vycházkách do parku Klamovka jsme pozorovali ptáčky a pokoušeli jsme určovat jejich název. K tomuto tématu jsme uspořádali soutěž o Klamovského slavíčka. V soutěži děti zpívaly písničky – známé, neznámé. Vystoupení se moc povedlo a děti si odnášely diplom, slavíčka a nějakou tu sladkou odměnu. Byl to zas krásný den. Po skončení tohoto tématu jsme se hluboko zavrtali do tématu, které je pro dnešní dobu moc důležité. Bylo to téma ekologie – zamořování ovzduší, znečišťování přírody, kácení deštných pralesů, tříděný odpad, děti pochopily, že každý z nás může pomoci k lepšímu životu na naší planetě. V presentaci se seznámily s důsledky macešského chování nás lidí na přírodu. Ale také se
seznámily, jak pomoci – například tříděním odpadu. Poznaly, jak třídíme odpad, jaké máme popelnice, kontejnery a který na co slouží. Na obrázkové dokumentaci si samy zkoušely, kam jaký odpad patří – barvu popelnice, kontejneru. V tento týden jsme uspořádali hnědý den – zem Země a také v tento den, jsme podpořili čistou přírodu v akci Uklízíme Česko. Vzali jsme si rukavice a odpadkové pytle a šli jsme uklízet park Klamovku, kde si děti, tak rády hrají. Celý měsíc uběhl moc rychle a také jsme toho hodně poznali. A nyní se už těšíme na další zajímavá témata, které nám přinese nastávající měsíc. 

 Libuška