Hodnocení měsíce - Duben 2019 

V tomto měsíci jsme měli moc a moc práce, byl naplněn k prasknutí. Tématem bylo jarní období, které se nám prolínalo do velikonočních svátků. Začátkem měsíce nás čekalo velké rozhodování o přijetí na základní školu, a tím děti žily. Pracovali jsme na pracovních listech a zdokonalovali jsme grafomotoriku. Velikonoce jsme připravili i pro babičky a dědečky z domova seniorů, kterým jsme vyrobili velikonoční kuřátko a naši kamarádi z Kulihrášků, to tam odnesli. V jarním období se rodí nový život, a tak jsme se seznamovali s mláďátky zvířátek, povídali o probouzející se přírodě a ovocných stromech a probouzející se přírodě. Na velikonoce jsme si zaseli osení a pozorovali, jak nám roste. Obarvili a ozdobili vajíčka. Pak jsme vše zkompletovali a odnášeli jsme si hezkou velikonoční ozdobu – osení s kuřátkem a vajíčkem. A také jsme stihli ozdobit naši zahradu velikonoční girlandou, kde jsme pověsili ozdobená vajíčka. Učili jsme se básničky a písničky – koledy. Ke konci měsíce jsme se věnovali dopravním prostředkům a dopravní výchově, která nám přejde ještě do nastávajícího měsíce. Naučili jsme se rozdělení dopravních prostředků, k čemu slouží a vytvořili jsme krásnou koláž. V dopravní výchově jsme se začali učit, jak se máme chovat na chodníku, na silnici, jak to je, když jezdíme na kole, a ještě nás toho moc čeká. Byli jsme také se podívat v divadle na představení „Tři malá prasátka“, a v kině na „Kočičím příběhu“, obě představení se nám moc a moc líbila. Byl na školce i pan fotograf a fotil nás. Velkým překvapením, tak jako každoročně, byla stavba podhradí. Je to veliká výstava našeho podhradí, kde každý si najde svůj domeček a prohlížíme si co nového se nám objevilo. Popisujeme si výstavu a vyprávíme si příběhy, které by se mohly v podhradí udát. V rámci velikonoc jsme společně zdobili mazance, které jsme si pak odnesli domů, zdobili perníčky. Také jsme byli na krásné výstavě a dílničkách v Národopisném muzeu. Zde jsme si vyrobili
jidáška, upekli a snědli, byl moc dobrý. Na výstavě jsme se seznámili s tradicemi a zvyky velikonočních svátků – byli jsme dobří všechno jsme znali, dostali jsme pochvalu od paní průvodkyně. A také jsme vynesli Morenu. A celým vrcholem těchto svátků byl „projektový den“, kde jsme cestovali až do Přerova nad Labem a tam jsme si užili celodenní výlet. Zde jsme se seznámili s životem na vesnici, velikonočními tradicemi a zvyky, také se stroji, které se používali k obdělávání polí a půdy. Podívali jsme se do chaloupek, jak lidé žili, několik generací pospolu a jak se měli. Seznámili jsme se s řemesly, která nesměla chybět v každé vesnici. Podívali jsme se na krásnou výstavu velikonočních vajíček a velikonočních pohledů, krajových krojů. A také jsme viděli, jak vypadala škola a jak se vyučovalo. To se nám moc nelíbilo a byli jsme rádi, že školu máme krásnou a moderní. Celý měsíc byl dynamický a plný zážitků.
 Těšíme se na další dobrodružství.