hodnocení měsíce - duben 2018

V tomto měsíci jsme měli dvě hlavní témata a to dopravu, dopravní prostředky
bezpečnost a složky IZS a druhé téma byla multikultura. V prvním tématu jsme
si zopakovali bezpečnost dětí při chůzi na chodníku, přechodu a jiné situace,
rozdělení dopravních prostředků, dopravní značky a interaktivním panelu jsme
se seznámili s různými situacemi, které nás můžou potkat a hlavně jsme si
povídali o IZS. Co do tohoto systému patří a jak ho používat. Ve druhém tématu
jsme se seznámili se zeměmi naši kamarádů – jejich tradicemi, kulturou,
historií, zeměpisnou polohou, státními znaky, vlajkou, hymnou, tradičními
pokrmy. Toto téma děti moc zajímalo. Pracovali jsme na panelu s připravenými
informačními nákresy k jednotlivým zemím. Pracovali jsme na pracovních a
grafomotorických listech. Vytvářeli jsme společné práce, kde děti pochopily co
je kolektivní – týmová práce. Na slavnosti Klamovského slavíka jsme si všichni
zazpívali a obdrželi diplomy a ptáčka Slavíčka. Navštívili jsme divadelní
představení „ Strašidla“, které se dětem moc líbilo. Prožili jsme Hnědý den –
den země. Měsíc duben byl veselý a plný úsměvu a prožitků.

V tomto měsíci jsme měli dvě hlavní témata a to dopravu, dopravní prostředky bezpečnost a složky IZS a druhé téma byla multikultura. V prvním tématu jsme si zopakovali bezpečnost dětí při chůzi na chodníku, přechodu a jiné situace, rozdělení dopravních prostředků, dopravní značky a interaktivním panelu jsme se seznámili s různými situacemi, které nás můžou potkat a hlavně jsme si povídali o IZS. Co do tohoto systému patří a jak ho používat. Ve druhém tématu jsme se seznámili se zeměmi naši kamarádů – jejich tradicemi, kulturou, historií, zeměpisnou polohou, státními znaky, vlajkou, hymnou, tradičními pokrmy. Toto téma děti moc zajímalo. Pracovali jsme na panelu s připravenými

informačními nákresy k jednotlivým zemím. Pracovali jsme na pracovních a grafomotorických listech. Vytvářeli jsme společné práce, kde děti pochopily co je kolektivní – týmová práce. Na slavnosti Klamovského slavíka jsme si všichni zazpívali a obdrželi diplomy a ptáčka Slavíčka. Navštívili jsme divadelní představení „ Strašidla“, které se dětem moc líbilo. Prožili jsme Hnědý den –  den země. Měsíc duben byl veselý a plný úsměvu a prožitků.