Hodnocení měsíce - Duben 2020

V měsíci dubnu pokračujeme v opatření proti šíření Covid-19 a tak je naše mateřská škola uzavřena. Ale nevadí byli jsme s rodiči a dětmi ve spojení po emailu a telefonu. Na emaily jsme rozesílali každý týden téma týdne. Posílali jsme teoretické části tématu, pracovní a grafomotorické listy, básničky, nápady na výtvarnou výchovu, a různé odkazy, kde, co najít. Jednotlivá témata byla takováto: Na začátku měsíce jsme prožívali Velikonoce, potom přišlo téma IZS – integrovaný záchranný systém, další téma navazovalo – bezpečnost dětí a poté zdravá výživa. Všechny tyto témata byla obsáhlá a rodičům a dětem byla poskytnuta obsáhlá teoretická část a také praktická část. S rodiči a dětmi jsme měli také navázanou spolupráci v oblasti celoškolkových akcí. Dostávali po emailu pohádku na pokračování, kde ke každé kapitole byla předkreslená omalovánka,
spolupracovali jsme na výzdobě dolních oken naší školy a to, že děti vyráběli krásná malovaná a kreslená vajíčka a jimi jsme okna vyzdobili. Také děti dostaly po emailu krásnou rozcvičku s školním maskotem dráčkem. Oslavili jsme hnědý den – den země. Velkou spolupráci jsme měli ve výrobě dárečků pro naše babičky a dědečky do domova seniorů – kde máme dlouholetou spolupráci. Dárečky byly odneseny a odměnou babiček a dědečků byl velký úsměv a velké poděkování, jak stařečků, tak i personálu domova. Také se ve velkém počtu rodiče s dětmi zúčastnili nové výstavy na plotě – tentokrát se jednalo o výstavu jarní květiny. Moc krásné obrázky jsme velice rádi vystavili, a tak ozdobili naši školku. Také velké putování za hledáním pohádkových skřítků v sobotu a neděli mělo velký ohlas. Podle mapy, kterou děti dostaly a poté s rodiči putovaly po parku Klamovka a hledaly ztracené skřítky. Musíme konstatovat, že spolupráce s rodiči je výborná a zpětné vazby jsou viditelné. Moc si přejeme, abychom se všichni brzo sešli v naší pohádkové školce.