Hodnocení měsíce - Květen 2020

V měsíci květnu pokračovalo uzavření mateřské školy a všechny materiály pro výuku dětí byly předány po emailech – teoretická část tématu, pracovní listy, grafomotorické listy, nápady na výtvarnou činnost, recepty, skládačky.
Na začátku jsme pokračovali v tématu o zdravé výživě. Poté jsme přešli k tématu o lidském těle. I zde byly poslány všechny podkladové materiály po emailech. Po znovuotevření naší mateřské školy jsme pokračovali v tématu o lidském těle. Zde jsme se seznámili s opěrnou soustavou, z čeho se lidské tělo skládá, jaké máme smyslové orgány a také jsme si vyzkoušeli, jak fungují. Hmat – jsme vyzkoušeli rozpoznáním věcí, které byly ukryty, pouze hmatem. Chuť jsme vyzkoušeli ochutnáváním potravin, zrak jsme vyzkoušeli kimovkou, sluch jsme vyzkoušeli tichým šepotem. Dále jsme kreslili lidská těla – dokreslování postavy k obličeji, smyslové orgány jsme vystřihávali a dolepovali na správné místo – kam patří. Po skončení tohoto tématu jsme se začali věnovat tématu o hmyzu. Seznamovali jsme se s vývojovými stádii např. u motýla, mravence, včely, žáby. Vyráběli jsme mraveniště – práce ve skupině. Vše toto jsme prožívali za přísných hygienických podmínek, používali jsme dezinfekci rukou, a hlavně jsme si stále myli ruce a dodržovali pravidla. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo krásné počasí jsme trávili mnoho času venku na terase a zahradě. Zde dětem bylo k dispozici plno hraček a her. Děti byly rády venku a že si mohly pohrát s kamarády, které dlouho neviděly. Budeme doufat, že v plné síle dokončíme školní rok.