Hodnocení měsíce - Květen 2021

V měsíci květnu jsme se rozjeli plnou parou, abychom dohonili, co nám chybělo při uzavření školky. Zaměřili jsme se na grafomotoriku – procvičování, uvolňovací cviky, logiku, počítání,.... Měli jsme tři hlavní témata. V prvním tématu – Moje tělo jsme se seznámili se
smyslovými orgány – jak nám slouží, vnitřními orgány – jak fungují, a že jsou pro živo důležité a jejich ochranu, opěrnou soustavou, kůží, cévami, žílami a vůbec celým tělem. Pracovali jsme se skupinách a prohlubovali znalosti. Práce na interaktivním panelu nám pomohla lépe poznat lidské tělo a jeho tajemství. A protože jsme poznali, jak funguje, tak jsme navázali na to, jak mu pomoci, a to zdravou výživou. Zde jsme se naučili rozdělit potraviny – stravu na zdravou a nezdravou, vyrobili jsme si moc dobrou pomazánku a také jsme jí hned snědli. Poznali jsme potravinovou pyramidu, také jsme sestavovali svůj zdravý talíř – jednotlivé chody. Bylo to moc príma. A ke konci měsíce jsme se zaměřili na vývojová stádia hmyzu. Pochopili jsme, že je rozdíl mezi dokonalou a nedokonalou proměnou – že se zde liší ve stádiích vývoje. Moc zajímavé. Stádia jsme probrali u berušky, kobylky, motýla, včelky, mravence a také jsme se podívali na žabku. Vyrobili jsme si loutku vosy. Celým
měsícem nás prováděli pracovní listy, grafomotorika, skupinové práce, komunitní kruh, práce s Emušákem, interaktivní panel a práce na něm a mnoho dalších podnětů. Užili jsme si plavby na parníku a poznávání památek, také mezi nás přišel kouzelník a nechával zmizet věci a naopak, nejvíce nás zaujal tančící panáček, který všechny děti rozhýbal k pohybu. Také jsme se seznámili s profesí zedníka, obkladače a keramika v rámci návštěvy Polytechbusu. Namastili jsme si svaly na sportovní klání při hradní olympiádě, kde jsme sportovali a plnili osm disciplín. Zde se děti vydováděly, a hlavně si to moc užily. A poslední den v měsíci jsme si připomenuli Červený den – boj proti kouření. Toto téma není zrovna tím nejlepším vzhledem k nezdravým dopadům na zdraví. Děti byly přesvědčeny, že nikdy kouřit nebudou. Celý měsíc byl náročný a utekl jako voda. A nyní se již těšíme na nový, co nám asi přinese zajímavého.