Hodnocení měsíce - květen 2018

V tomto měsíci hlavním tématem byl nauka o lidském těle. V oblasti lidského
těla jsme se seznámili, z čeho se skládá, pět smyslových orgánů a jejich použití,
stavba kostry, vnitřní orgány. Na toto téma jsme použili interaktivní panel, kde
máme krásný a názorný program. S tímto programem děti velice rády
pracovaly. Domnívám se, že toto téma je velice zaujalo a zapamatovaly si
daleko více poznatků než by musely. Pozorovali jsme přírodu, která se více
otvírá barvám a květům. Pracovali jsme na pracovních listech, grafomotorický
listech a prohlubovali matematické představy, logické myšlení, orientaci
v prostoru a opakovali všechny poznatky, které budeme potřebovat do školy.
Tento měsíc byl náročný. Prožili jsme filmové představení „ Peddington 2“,
které se dětem velice líbilo. S panem lektorem, děti prováděly velké pokusy,
které se dětem líbily, vzhledem ke skutečnosti, že se na nich podílely. Výlet na
zámek Loučeň byl krásný. Jak vyčerpávající prohlídka zámku, tak přilehlá obora.
V oboře děti se vyřádily na sportovním hřišti. Také jsme se na jeden den vrátili
k multikultuře, kde jsme se seznámili s programem „ máme nového kamaráda“.
Děti s velkým nadšením se zapojovaly do přípravy besídky a také vymýšlely režii
celého pásma. V tomto měsíci jsme měli ve třídě tři studentku z pedagogické
školy. Velice šikovná děvčata a děti si je moc oblíbily. V tomto měsíci jsme měli
mnoho akcí s velikými zážitky. Jednám z nich, bylo pasování předškoláků, kde
každá dvorní dáma a rytíř museli překonat svůj ostych a strach. Tím, že
předstoupili před královnu a zarecitovali svůj slib. Měsíc byl rychlý a utekl jako
voda.

V tomto měsíci hlavním tématem byl nauka o lidském těle. V oblasti lidského

těla jsme se seznámili, z čeho se skládá, pět smyslových orgánů a jejich použití,

stavba kostry, vnitřní orgány. Na toto téma jsme použili interaktivní panel, kde

máme krásný a názorný program. S tímto programem děti velice rády

pracovaly. Domnívám se, že toto téma je velice zaujalo a zapamatovaly si

daleko více poznatků než by musely. Pozorovali jsme přírodu, která se více

otvírá barvám a květům. Pracovali jsme na pracovních listech, grafomotorický

listech a prohlubovali matematické představy, logické myšlení, orientaci

v prostoru a opakovali všechny poznatky, které budeme potřebovat do školy.

Tento měsíc byl náročný. Prožili jsme filmové představení „ Peddington 2“,

které se dětem velice líbilo. S panem lektorem, děti prováděly velké pokusy,

které se dětem líbily, vzhledem ke skutečnosti, že se na nich podílely. Výlet na

zámek Loučeň byl krásný. Jak vyčerpávající prohlídka zámku, tak přilehlá obora.

V oboře děti se vyřádily na sportovním hřišti. Také jsme se na jeden den vrátili

k multikultuře, kde jsme se seznámili s programem „ máme nového kamaráda“.

Děti s velkým nadšením se zapojovaly do přípravy besídky a také vymýšlely režii

celého pásma. V tomto měsíci jsme měli ve třídě tři studentku z pedagogické

školy. Velice šikovná děvčata a děti si je moc oblíbily. V tomto měsíci jsme měli

mnoho akcí s velikými zážitky. Jednám z nich, bylo pasování předškoláků, kde

každá dvorní dáma a rytíř museli překonat svůj ostych a strach. Tím, že

předstoupili před královnu a zarecitovali svůj slib. Měsíc byl rychlý a utekl jako

voda.