Hodnocení měsíce - únor 2022

Tento měsíc byl plný zážitků a učení. Měli jsme krásná témata. Jedním z nich bylo téma
„vesmír“, kde jsme s dětmi putovali po celé sluneční soustavě, zastavili jsme se na každé
planetě, která nás obklopuje. Dověděli jsme se o každé planetě zajímavosti, kolik má
například Jupiter měsíců, z čeho se skládá záhadný prstenec planety Saturn, co jsou trpasličí
planety, proč se Marsu říká Rudá planeta a další a další zajímavosti. Pracovali jsme také
v oblasti výtvarné výchovy, kde jsme pracovali na společných – skupinových výtvorech, ale
také každý sám, kde jsme mohli uplatnit naší fantazii a představivost. Dalším tématem byl
Karneval a Masopust, ke jsme se vyřádili v maskách a zároveň jsme se dozvěděli moc a moc
zajímavých informací z historie, tradic celého Masopustu. Proč ho lidí slavili a slaví a co
vlastně znamená. Zde jsme také uplatnili svoji fantazii v oblasti výtvarky. Naučili jsme se
krásné básničky a písničky. Byly to moc zajímavá témata. Prožili jsme jarní prázdniny, kde
většina z nás si užila hor a volna s rodiči. Také jsme byli v zábavném parku Toboga, kde jsme
řádili a hlavně zasportovali. Začátkem měsíce jsme navštívili kino, kde jsme se pobavili se
známou Ovečkou. Také někteří z nás prožili noc ve školce s hledáním pokladu a sportovním
kláním. V období masopustu jsme prožili karneval s maskami, které jsme si přinesli
z domova. A moc jsme si užili. Také mezi nás přivítala paní spisovatelka Kamila Pálová a
seznámila nás se svojí knížkou o papouškovi. Dokonce za námi přijela až z Holandska, kde
žije. Ale také naším hlavním úkolem bylo opakovat a prohlubovat znalosti, které budeme
uplatňovat při zápisu do první třídy. A ten se blíží pomalu a jistě. Procvičovali jsme
grafomotoriku, správný úchop tužky, správný posed při práci. Pracovní listy na téma
postřehu, logiky a hledání. Učili jsme nové pohybové hry, procvičovali správnou výslovnost a
cviky z oblasti logopedie, a správné procvičování prstíků – uvolňovací cviky. Celý únor byl
plný nových věcí a informací a s nimi se učíme pracovat, tak aby nám v hlavičkách co nejvíce
zůstalo a mohli je uplatnit v dalším učení. J