Hodnocení měsíce - listopad 2019

Celý listopad se nesl, nejen v naší třídě, ve znamení povolání, zaměstnání, řemesel. Děti se seznamovaly s profesemi, které nás každodenně provází, ale i těmi, které nejsou dětem tolik známé, či nejsou úplně běžné. Zároveň se učily, jaká povolání zůstala stejná po dlouhou dobu, která

se změnila, která úplně zanikla. Hledaly předměty, které s jednotlivými profesemi souvisí, hádaly, které nástroje a stroje patří k řemeslům, které dnes už v jejich původní podobě neznáme. Děti měly za úkol zjistit, kde pracují jejich rodiče a pokoušely se ostatním vysvětlit, co tam rodiče
dělají. Současně proběhl projekt „Rodiče představují svá povolání“, kdy někteří rodiče nebo jejich známí přišli do naší školky své profese přiblížit ještě blíže. Díky tomu se děti seznámily například s prací cukrářky, kdy si samy mohly připravit sladkou svačinu. Poznaly práci švadleny, která jim s jejich pomocí přímo ve třídě ušila mikulášskou punčochu. Viděly zblízka lékařku při práci a samy „ošetřily“ pacienta medvěda. Asi nejatraktivnější pro ně byla návštěva dvou hasičů, kteří kromě zajímavých obrázků a povídání nechali děti vyzkoušet hasičskou výstroj. Nasadit si hasičskou helmu bylo pro některé děti vrcholem celého tematického měsíce. Povolání jsme neopustili ani při výtvarných činnostech, kdy si děti vyzkoušely „tkaní“ – provlékaly papírové proužky a vytvořily si svůj barevný koberec. Vyrobily si svou vzorovanou látku, když do inkoustem natřené čtvrtky kreslily zmizíkem. Z této látky následně vystřihly trička a šaty podle předkreslených čar. Do třetice si zahrály na pekaře a z modelovací hmoty pletly housky. Všechny tyto činnosti byly zaměřené na procvičování jemné motoriky, stejně jako některé grafomotorické listy (hodinář, tapetář). Při plnění pracovních listů jsme se zase zaměřili na porovnávání počtu nebo procvičování zrakové pozornosti (hledání stejných dvojic, vyhledávání cesty v labyrintu). Ani hudební činnosti jsme neošidili. Děti si zopakovaly známé lidové písně o řemeslech a seznámily se s novou písní Staveniště. Celý měsíc nás provázely veršované hádanky o povoláních. Na vycházky jsme začali chodit do vzdálenějšího okolí mateřské školy. Cestou děti pozorují a odhalují spoustu profesí, kterých si dříve nevšímaly. O všem, co vidí si vždy povídáme.
 

13. 11. jsme byli v kině na Tlapkové patrole
15. 11. proběhl Bílý den, zaměřený na podporu nevidomých
19.11. přijel Polybus, který dětem představil práci malíře, hrnčíře, svíčkaře
26. 11. svá povolání představili rodiče – cukrářka, švadlena, lékařka, hasiči