Básničky a písničky - listopad 2020

Písničky a básničky – listopad
Pec nám spadla (písen)
Pec nám spadla, pec nám spadla
kdopak nám ji postaví?
Starý pecař není doma
a mladý to neumí.
Zavoláme na dědečka,
ten má velké kladivo,
ten do toho jednou bouchne
a už je to hotovo.

Šel zahradník do zahrady (písen)
Šel zahradník do zahrady
s motykou, s motykou,
vykopal tam rozmarýnu
velikou, velikou,
nebyla to rozmarýna,
byl to křen, byl to křen,
vyhodil ho zahradníček
z okna ven, z okna ven.

Na tý louce zelený (písen)
Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni,
pase je tam mysliveček v kamizolce zelený, zelený,
pase je tam mysliveček v kamizolce zelený.
Počkej na mě, má milá, zastřelím ti jelena,
aby se ti zalíbila kamizolka zelená, zelená,
aby se ti zalíbila kamizolka zelená.
Počkej na mě, mé srdce, zastřelím ti zajíce,
aby se ti zalíbila myslivecká čepice, čepice,
aby se ti zalíbila myslivecká čepice.

Pekař peče housky (básnička)

Pekař peče housky,
uždibuje kousky.
Pekařka mu pomáhá,
uždibují oba dva.
Neuždibuj kousky,
budou malé housky.
Když to pekař udělá,
to je velká ostuda.