Hodnocení měsíce - Prosinec 2019

Měsíc prosinec byl ve znamení zimy, adventu a příprav na Vánoce. Hned první prosincový den jsme se vydali na celodenní výlet na Staré Hrady. Tam si děti prohlédly draky, obry, čerty a jiné pohádkové bytosti a strávily velmi zábavný den. Děti se v prosinci seznámily s nejznámějšími vánočními zvyky, s tradicemi českých Vánoc i s adventem. K tomuto tématu jsme navštívili kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí. Zde si prohlédly děti celý interiér kostela, poslechly si poutavé vyprávění o adventu a Vánocích, postavily si vlastní Betlém.
Společně si vyzdobily třídu nejen klasickými ozdobami či řetězy, ale i vlastnoručně vyrobenými ozdobičkami ve tvaru rybiček.
Výtvarným pracem se věnovaly i při výrobě přáníček a dárků pro své rodiče – zdokonalovaly se ve stříhání, lepení, malování, práci se samotvrdnoucí hmotou. Učily se pečlivosti, trpělivosti a čistotě při práci. Při výzdobě třídy si procvičovaly počítání do deseti, přičítání i odčítání, porovnávání počtu, srovnávání podle velikosti.
Společně s ostatními dětmi ze školky ozdobily vánoční girlandu na školní zahradě – každý na ni zavěsil svou vlastní osobičku.
Naučily se několik básniček a spoustu zimních a vánočních písní, včetně koled. Ty předvedly svým rodičům na Předvánočním posezení, kde jsme se všichni sešli pod vánočním stromkem, kolem stolů, plných cukroví, v příjemné atmosféře. Společně jsme se oprostili od každodenních starostí a rozloučili jsme se před vánočními svátky. Navštívili jsme s dětmi dědečky a babičky v Senior klubu Klamovka, kde děti stařečky potěšily zpěvem písní i předáním malých vánočních dárečků. Společně pak sledovali vystoupení kouzelníka. Byli jsme na filmovém představení v Galerii Nové Butovice, kde se děti podívaly na film Příšerákovi. Děti jsou již zkušenými cestujícími, se kterými se nebojíme ani nestydíme jezdit městskou hromadnou dopravou. Celý měsíc vyvrcholil velkou vánoční nadílkou, kdy děti našly pod společným stromkem spoustu
nových hraček a her do svých tříd. A tak se například naše holčičky dočkaly nového kočárku pro panenky a kluci se nemohou odtrhnout od dřevěné vláčkodráhy, po které toužili. Teď už jen pravou nohou vstupme do dalšího roku!