Hodnocení měsíce - říjen 2019

Měsíc říjen byl opět plný akcí. Hned začátkem října jsme se zúčastnili kina – Králíček Petr. 4.
10. jsme oslavili den zvířátek – povídali jsme si o zvířátkách, jak se k nim chováme, kde která
žijí. 13. 10. se čtyři Dráčci zúčastnili spolu s Čerty a Rarášky vystoupení na akci pořádané
městskou částí Prahy 5. Seznamovali jsme se také s okolím hradu. Povídali jsme si, jaké
důležité budovy se nachází v okolí naší školky – pošta, obchody, škola, atd. a čím jsou pro nás
důležité. V průběhu října jsme nezapomněli ani na náš třídní výlet na Ladronku. Cestou jsme
posbírali krásné červené listí na výtvarné práce ve třídě. Také jsme našli a do školky přinesli
krásné ulity šneků. Výlet jsme si užili i jinak – proběhli jsme se po louce, dělali piknik,
zkoumali jsme stromy.Bylo báječné počasí, tak jsme si to moc užili. Seznamovali jsme se také
s podzimními činnostmi- pouštění draků, sběr ovoce a zeleniny, práce na poli, atd.. Přímo o
ovoci a zelenině si budeme povídat v listopadu. Ale byly i další akce jako Multikultura –
ukázky chování k cizincům – jak nejlépe s nimi komunikovat, Dravci – přijel pán s dravými
ptáky i papoušky, nebo návštěva hasičské záchranné stanice. Celý měsíc říjen jsme ve třídě
zakončili Halloveen akcí, kdy se všichni dráči proměnili v podivuhodné postavy, zatancovali
jsme si a i něco malého vykoledovali.Říjen byl opět plný krásných akcí.

Začátkem měsíce začaly nadstandardní aktivity – Zdravé pískání, Angličtina s Adélkou, Saunování, Angličtina, Výtvarka, Keramika a Kung – fu.
Snažíme se děti seznamovat s odlišným denním režimem a se základy bezpečnosti při přecházení v prostorách školky i mimo ni. Po celý říjen nám děti pomáhaly shromažďovat domečky, které se svými rodiči vyrobily na Výstavu v podhradí. Tato výstava byla nainstalována v pátek 25. října a pro velký úspěch byla prodloužena až do středy 30. října. Děti malovaly, stříhaly a lepily i domečky na výstavu „Na plotě“. Při práci si procvičovaly jemnou motoriku, správné držení tužky a nůžek, pozornost, trpělivost. Zapojily svou fantazii, spolupracovaly mezi sebou.
Prací na grafomotorických a pracovních listech procvičovaly správný úchop tužky, pevné a lehké vedení linky, opakovaly si barvy a základní geometrické tvary, rovnaly podle velikosti, procvičily si znalost časové posloupnosti, ... Opakovaly si hlavní charakteristické znaky podzimního období, vyprávěly příběhy podle obrázků – rozvíjely svou slovní zásobu a komunikační dovednosti. Některé z těchto dovedností procvičovaly na programech interaktivní tabule. Při vycházkách sbíraly přírodniny, se kterými si hrály, z některých vytvářely výtvarná díla. Poznávaly stromy a keře v okolí a jejich plody. Všímaly si změn v přírodě i změn počasí. Seznamovaly se s důležitými budovami v okolí mateřské školy.
Naučily se báseň Dráček, písně Okoř, Okolo Hradce a Podzimní výlet.
1.10. 2019 jsme navštívili Království železnic, o týden později jsme shlédli film „Hledá se
Yetti“ v kině.
12. 10 2019 se několik dětí ze třídy účastnilo na Přehlídce škol Prahy 5, kde velmi statečně a
úspěšně reprezentovaly naši školku.
17. 10. 2019 jsme se vydali k Čertovce a na Kampu, kde se děti seznámily s volně žijícími
vodními ptáky, které i nakrmily.
22. 10. 2019 navštívil naši školku chovatel s dravými i jinými ptáky a poutavě o nich dětem
vyprávěl.
V rámci „Celé Česko čte dětem“ nám přišel číst představitel Létajícího Čestmíra pan Lukáš
Bech.