Hodnocení měsíce - září 2020

První týden se děti převážně seznamovaly se svými novými kamarády a značkami na skřínkách, čemuž jsme se věnovali i v rámci her - poznávání značek a jmen kamarádů. Celý měsíc jsme si pravidelně připomínali stanovená pravidla jak pro chováni v třídě, tak i bezpečnosti v budově školky, na zahradě i mimo ni. Neopomenuli jsme si vyvěsit své rodové erby, které nám tak zpříjemňují a zdobí prostředí. Formou vyprávění a procházek jsme se dověděli mnohé o podzimu a o babím létě, s kterými jsme se setkali i v pracovních a grafomotorických listech. Děti velmi bavilo přenášet barvy podzimního listí na čtvrtku. Dne 25.9. jsme si přečetli příběh o sv. Václavovi, pověděli jsme si kdo to byl, ukázali obrázky, vysvětlili si co je to svatozář a děti si za pomoci štětce a temper vyzkoušely sv. Václava namalovat. Dne xx.9 jsme si vyzkoušeli cvičný požární poplach, při kterém jsme si vedli nadčasově dobře :-)
Za teplého a slunného počasí nás na zahradě navštívil Polytechbus , na kterém jsme si mohli vyzkoušet jaké to je být zahradníkem - zahradnicí, hrnčířem – hrnčířkou, malířem – malířkou. Všechny děti se nadšeně zapojovaly do činností a odnesly si moc pěkné výtvory, včetně zasazeného, příjemně vonícího rýmovníku. Podíleli jsme se na akci „Ukliďme Česko“, dověděli se čím vším můžeme pomoci planetě
Zemi a čím vším jí my lidé zatěžujeme a znečišťujeme a co vše lze dělat pro čisté prostředí okolo nás. Absolvovali jsme PR program „ Můj nový kamarád telefon“, tento byl věnován bezpečnosti používání mobilních telefonů. Účastnili jsme se i dalšího zajímavého a pro nás užitečného
projektu „Máme se rádi – náš nový kamarád“, tento multikulturní projekt se zaměřil na diskriminaci a slušné/neslušné, ohleduplné/neohleduplné, kamarádské/nekamarádské chování ke kamarádům z jiných zemí, kultur a jazykových prostředí.