Hodnocení měsíce - září 2019

Zpočátku měsíce se děti především adaptovaly na svou třídu, kamarády, učitelky. Vybarvovali jsme a zdobili své jméno. Vyprávěli jsme si zážitky z prázdnin, co jsme dělali o víkendu, jak se mění příroda a počasí kolem nás. Při tomto vyprávění se zaměřujeme na rozvíjení slovní zásoby dětí, na komunikaci mezi dětmi, na dodržování pravidel komunikace (posloucháme, když jiný vypráví, neskáčeme mu do řeči, o slovo se přihlásíme), na gramatickou správnost projevu. Velký důraz klademe zejména na slovní projev dětí cizinců (aby se plnohodnotně zapojily do kolektivu, neměly problémy s komunikací, porozuměly všemu, co se ve třídě říká). Zaměřovali jsme se na jemnou i hrubou motoriku, zejména uvolňování zápěstí a správnému úchopu tužky. K tomu nám posloužily grafomotorické listy (vlnky, vlasy – plynulá, nepřerušovaná linka.
 
Začali jsme procvičovat předmatematické představy – porovnávání počtu, což si děti mohly procvičit
na pracovních listech (porovnávání počtu podzimního ovoce). Děti se seznámily s „interaktivní sovou“, kdy díky počítačovým programům mohou všechny děti společně plnit úkoly, týkající se probíraných témat. Zopakovali jsme si nejznámější lidové písně a naučili se několik úplně nových. Seznámili jsme se s novými básničkami na připomenutí zdravení a upevňování pravé a levé ruky. Povídali jsme si o naší školce – hradě, vysvětlili jsme si, co jsou erby a co mají vyjadřovat. Každý si svůj hrad namaloval, vybarvil si třídní erb. Začali jsme chodit na vycházky – převážně do parku Klamovka. Děti se zde nejprve procvičovaly ve společné chůzi ve skupince, ve dvojicích. Byly jim průběžně vštěpovány zásady bezpečného pohybu na veřejnosti, v parku, na chodnících a silnicích. Dětem byla opakována pravidla chování v mateřské
škole. Ve čtvrtek 26. 9. jsme navštívili babičky a dědy v Klubu seniorů Klamovka, kde se děti na pár okamžiků staly nejen novými společníky, ale také terapeuty seniorů. V pátek 27. 9. jsme se zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem“ četbou z knihy Ljuby Štíplové „Byla
jednou koťata“.