Hodnocení měsíce - květen 2022

Ani v měsíci květnu jsme se nestačili ani chvilku nudit, protože náš čekalo mnoho akcí a
výjezdů z našeho hradu. Navštívili jsme park Sacké Coeur, kde Městská část Praha 5
zajišťovala v rámci oslavy Dne dětí program pro děti ve spolupráci s policií a integrovaným
záchranným systémem. Zúčastnili jsme se kulturního programu pro děti na Základní
umělecké škole Na Popelce. Vyjeli jsme si historickým vláčkem ze Smíchovského nádraží do
Řeporyjí a zpět. Pro přihlášené děti byl uspořádán výlet do IQ parku v Liberci.
V tomto měsíci jsme měli dvě sportovní akce – Sportovní den – pořádaný naší školou i pro
školky v okolí. Ze třídy Draků se této soutěže účastnili také dva zástupci a tak jsme šli všichni
fandit reprezentantům naší školky. Další sportovní akcí byla Olympiáda, kdy si zasportovali
úplně všichni.
V tomto měsíci byla velmi významná akce pro děti, které odcházejí v září do školy – Pasování
předškoláků královnou na rytíře a dvorní dámy a složení slibu.
Poslední den v měsíci probíhal na škole červený den – kdy jsme si povídali o škodlivosti
kouření, proč by se nemělo kouřit a jaké zdravotní potíže kouření způsobuje.
Tento měsíc byl opravdu velmi náročný na akce, ale i přesto jsme zvládli probrat téma lidské
tělo – povídali jsme si o stavbě lidského těla, orgánech a jejich funkcích a jak to všechno
v lidském těle je zařízené, aby všechno fungovalo, tak jak má. Názorně jsme si to vyzkoušeli
na učebních pomůckách, kdy jsme si pojmenovávali orgány a umísťovali je na správná místa
v těle, dále jsme si poskládali puzzle kostry – jednotlivé kosti v těle a ukazovali na sobě, kam
patří.
Protože se blíží čas besídky, tak jsme samozřejmě začali pilně cvičit básničky, písničky,
tanečky, které ještě budeme opakovat v červnu, kdy snad bude volněji.Ani v měsíci květnu jsme se nestačili ani chvilku nudit, protože náš čekalo mnoho akcí a