Hodnocení měsíce - Květen 2020

Ani v měsíci květnu jsme se nestačili ani chvilku nudit, protože náš čekalo mnoho akcí a
výjezdů z našeho hradu. Navštívili jsme park Sacké Coeur, kde Městská část Praha 5
zajišťovala v rámci oslavy Dne dětí program pro děti ve spolupráci s policií a integrovaným
záchranným systémem. Zúčastnili jsme se kulturního programu pro děti na Základní
umělecké škole Na Popelce. Vyjeli jsme si historickým vláčkem ze Smíchovského nádraží do
Řeporyjí a zpět. Pro přihlášené děti byl uspořádán výlet do IQ parku v Liberci.
V tomto měsíci jsme měli dvě sportovní akce – Sportovní den – pořádaný naší školou i pro
školky v okolí. Ze třídy Draků se této soutěže účastnili také dva zástupci a tak jsme šli všichni
fandit reprezentantům naší školky. Další sportovní akcí byla Olympiáda, kdy si zasportovali
úplně všichni.
V tomto měsíci byla velmi významná akce pro děti, které odcházejí v září do školy – Pasování
předškoláků královnou na rytíře a dvorní dámy a složení slibu.
Poslední den v měsíci probíhal na škole červený den – kdy jsme si povídali o škodlivosti
kouření, proč by se nemělo kouřit a jaké zdravotní potíže kouření způsobuje.
Tento měsíc byl opravdu velmi náročný na akce, ale i přesto jsme zvládli probrat téma lidské
tělo – povídali jsme si o stavbě lidského těla, orgánech a jejich funkcích a jak to všechno
v lidském těle je zařízené, aby všechno fungovalo, tak jak má. Názorně jsme si to vyzkoušeli
na učebních pomůckách, kdy jsme si pojmenovávali orgány a umísťovali je na správná místa
v těle, dále jsme si poskládali puzzle kostry – jednotlivé kosti v těle a ukazovali na sobě, kam
patří.
Protože se blíží čas besídky, tak jsme samozřejmě začali pilně cvičit básničky, písničky,
tanečky, které ještě budeme opakovat v červnu, kdy snad bude volněji.Ani v měsíci květnu jsme se nestačili ani chvilku nudit, protože náš čekalo mnoho akcí a
Po přesně dvouch měsících se opět otevřely dveře naší školky. 18.3. jsme kvůli Korona viru musely zavřít a 18.5. jsme zas otevřely. Kvůli nastalé situaci jsme rozděleni do tří tříd – žluté, zelené a červené. Většina Dráčků, kteří do školky chodí, jsou umístěni v červené třídě spolu s čertíky, ale několik Dráčků je i ve žluté třídě. My učitelky a náš skvělý personál jsme se adaptovaly na nové podmínky – dezinfikujeme, svačíme ve třídě a dbáme na bezpečí dětí. Vzhledem k tomu, že většina dětí v červené třídě jsou předškoláci, tak se věnujeme i jim. Téma: Lidské tělo všechny bavilo a vyřádily jsme se i výtvarně. Děti například dokreslovaly postavu k fotografii svého obličeje. Zkoušely jsme i smysly – hmat, čich, chuť, zrak a sluch. Dále jsme začaly probírat téma: Vývojové fáze hmyzu – hmyz. S pomůckami, které máme k dispozici si děti mohly některý hmyz a obojživelníky (i jejich vývojové fáze) prohlédnout i ohmatat jako 3D modely. V naší třídě máme i živé exponáty šneků, které mohou děti
pozorovat a případně rosit a krmit. Snažíme se trávit hodně času venku, aby se děti vyřádily na čerstvém vzduchu.