Hodnocení měsíce - květen 2018

Tento měsíc jsme se věnovali tématům o našem těle, dopravní výchově, připravovali jsme se
na pasování, vyrazili na jiný hrad-výlet a slavili při závěrečných akcí hradu.
S dětmi jsme si zopakovali názvy našeho těla, všímali jsme si i detailů, popovídali jsme si i o
buňkách, orgánech, vzniku miminka. Tento týden jsme si pojmenovali moje tělo-můj hrad.
Velká počest pro předškoláčky, kteří projdou před létem za naše brány, bylo pasování. Celý
dvůr se sešel na slavnosti a královna je popasovala a popřála do dalších studijních let mnoho
štěstí a úspěchů. Všem velká pochvala za naučenou přísahu, vytvořený svitek s pergamenem
i kostýmy.
Koncem měsíce jsme si zopakovali dopravní prostředky a jejich názvy, dopravní situace,
barvy na semaforu, křižovatky a vše, co k tomuto tématu patřilo. Naučili jsme se i báseň,
tančili na písně s touto tématikou. Takže už víme, že jezdíme autem i kočárem a na jaké
barvy dávat velký pozor.
V červeném oblečení jsme se sešli k Mezinárodnímu dni bez tabáku. Popovídali jsme si o
škodlivosti a nemocech, o nebezpečí otevřeného ohně a zopakovali záchranné složky.
Vyšli jsme si i na třídní výlet na Petřín. Teda i vyjeli tramvají i lanovkou a užili pěknou
procházku.
Shlédli jsme představení v kině o medvídkovi Paddington. A ten den někteří z nás přespali ve
školce a hledali pirátský poklad.
Také jsme se věnovali i hudebnímu žánru. Nejprve jsme shlédli koncert indonéské hudby, a
ještě na základní umělecké škole Na Popelce výchovný koncert, kde nám děti představily
různé hudební nástroje, ale i zpěv.
Také jsme si zkusili pokusy při vědecké show. A navštívil nás černošský kamarád a popovídal
si s námi o životě v Africe. Představení neslo název Náš nový kamarád. Také jsme si nového
spolužáka nakreslili a pojmenovali.
Vyrazili jsme na výlet, poznat jiný hrad neboli zámek Loučeň. Prohlídka byla velmi zajímavá,
vyprávěná do pohádky, a dokonce jsme se mohli dotýkat. Z kreslených zážitků uvidíte, že i
taková svačina v trávě byla skvělá. Užili jsme celý den.
A na závěr měsíce jsme se prošli Pohádkovou Klamovkou, splnili spousta nových úkolů a
namlsali na školní zahradě.
Na závěr musíme ohodnotit květen za hodně úspěšný. A také psychicky i fyzicky náročný. A
už je tady červen a léééto:-). I když to bude stejně nabité.
 
Monika a Lenka

Tento měsíc jsme se věnovali tématům o našem těle, dopravní výchově, připravovali jsme se na pasování, vyrazili na jiný hrad-výlet a slavili při závěrečných akcí hradu.  S dětmi jsme si zopakovali názvy našeho těla, všímali jsme si i detailů, popovídali jsme si i o buňkách, orgánech, vzniku miminka. Tento týden jsme si pojmenovali moje tělo-můj hrad. Velká počest pro předškoláčky, kteří projdou před létem za naše brány, bylo pasování. Celý dvůr se sešel na slavnosti a královna je popasovala a popřála do dalších studijních let mnoho štěstí a úspěchů. Všem velká pochvala za naučenou přísahu, vytvořený svitek s pergamenem i kostýmy. Koncem měsíce jsme si zopakovali dopravní prostředky a jejich názvy, dopravní situace,  barvy na semaforu, křižovatky a vše, co k tomuto tématu patřilo. Naučili jsme se i báseň, tančili na písně s touto tématikou. Takže už víme, že jezdíme autem i kočárem a na jaké barvy dávat velký pozor. V červeném oblečení jsme se sešli k Mezinárodnímu dni bez tabáku. Popovídali jsme si o škodlivosti a nemocech, o nebezpečí otevřeného ohně a zopakovali záchranné složky. Vyšli jsme si i na třídní výlet na Petřín. Teda i vyjeli tramvají i lanovkou a užili pěknou

procházku. Shlédli jsme představení v kině o medvídkovi Paddington. A ten den někteří z nás přespali ve školce a hledali pirátský poklad. Také jsme se věnovali i hudebnímu žánru. Nejprve jsme shlédli koncert indonéské hudby, a ještě na základní umělecké škole Na Popelce výchovný koncert, kde nám děti představily různé hudební nástroje, ale i zpěv. Také jsme si zkusili pokusy při vědecké show. A navštívil nás černošský kamarád a popovídal si s námi o životě v Africe. Představení neslo název Náš nový kamarád. Také jsme si nového spolužáka nakreslili a pojmenovali. Vyrazili jsme na výlet, poznat jiný hrad neboli zámek Loučeň. Prohlídka byla velmi zajímavá, vyprávěná do pohádky, a dokonce jsme se mohli dotýkat. Z kreslených zážitků uvidíte, že i taková svačina v trávě byla skvělá. Užili jsme celý den. A na závěr měsíce jsme se prošli Pohádkovou  Klamovkou, splnili spousta nových úkolů a namlsali na školní zahradě. Na závěr musíme ohodnotit květen za hodně úspěšný. A také psychicky i fyzicky náročný. A už je tady červen a léééto:-). I když to bude stejně nabité.

 

Monika a Lenka