Hodnocení měsíce - Květen 2021

Ani v měsíci květnu jsme se nestačili ani chvilku nudit, protože náš čekalo mnoho akcí a
výjezdů z našeho hradu. Navštívili jsme park Sacké Coeur, kde Městská část Praha 5
zajišťovala v rámci oslavy Dne dětí program pro děti ve spolupráci s policií a integrovaným
záchranným systémem. Zúčastnili jsme se kulturního programu pro děti na Základní
umělecké škole Na Popelce. Vyjeli jsme si historickým vláčkem ze Smíchovského nádraží do
Řeporyjí a zpět. Pro přihlášené děti byl uspořádán výlet do IQ parku v Liberci.
V tomto měsíci jsme měli dvě sportovní akce – Sportovní den – pořádaný naší školou i pro
školky v okolí. Ze třídy Draků se této soutěže účastnili také dva zástupci a tak jsme šli všichni
fandit reprezentantům naší školky. Další sportovní akcí byla Olympiáda, kdy si zasportovali
úplně všichni.
V tomto měsíci byla velmi významná akce pro děti, které odcházejí v září do školy – Pasování
předškoláků královnou na rytíře a dvorní dámy a složení slibu.
Poslední den v měsíci probíhal na škole červený den – kdy jsme si povídali o škodlivosti
kouření, proč by se nemělo kouřit a jaké zdravotní potíže kouření způsobuje.
Tento měsíc byl opravdu velmi náročný na akce, ale i přesto jsme zvládli probrat téma lidské
tělo – povídali jsme si o stavbě lidského těla, orgánech a jejich funkcích a jak to všechno
v lidském těle je zařízené, aby všechno fungovalo, tak jak má. Názorně jsme si to vyzkoušeli
na učebních pomůckách, kdy jsme si pojmenovávali orgány a umísťovali je na správná místa
v těle, dále jsme si poskládali puzzle kostry – jednotlivé kosti v těle a ukazovali na sobě, kam
patří.
Protože se blíží čas besídky, tak jsme samozřejmě začali pilně cvičit básničky, písničky,
tanečky, které ještě budeme opakovat v červnu, kdy snad bude volněji.Ani v měsíci květnu jsme se nestačili ani chvilku nudit, protože náš čekalo mnoho akcí a
Konec školního roku se nám blíží a my se ohlížíme za tím, co se dělo v měsíci květnu. Probírali jsme témata: Dráček se těší do školy, Moje rodina a Sportem ke zdraví. Děti všechna témata zvládly skvěle. V jeden deštivý den jsme se naučili taneček na písničku Mrak a bouřka. Tancovaly smíšené páry, tedy kluk a holka. Také jsme se začali seznamovat s prací s tabulkou. Pomohla nám k nácviku i k pochopení naše interaktivní tabule. Děti si tak mohly vyzkoušet doplňování nanečisto. Vládni opatření a stále se zlepšující situace s Covidem-19 nám také dovolila začít jezdit na výlety a zvát si do školky představení. Nasmáli jsme se s panem kouzelníkem, projeli se po Vltavě na parníku, zasoutěžili si při hradní olympiádě a tvořili s akcí Polytechbus. Byla to po tak dlouhé době omezení příjemná změna.
Počasí se nám také začíná vylepšovat, čeká nás ještě pasování dráčků, kteří odchází do základní školy. Přísahy jim jdou moc pěkně a nejeden dráček, který ještě ve školce zůstane, ji už také perfektně umí. Teď se těšíme na červen, akce, hry a snad již pěkné počasí.