Hodnocení měsíce - leden 2020

Povídání o vánocích První dva dny v lednu jsme si obzvláště na ranním kroužku povídali, jaké jsme měli vánoce nebo kdo je mít teprve bude. Co nám přinesl ježíšek byla nejoblíbenější otázka.
Dráčci poznávají zimu – povídali jsme si nejen o zimě jako takové. Říkali jsme si, co dělají v zimě zvířátka, proč je v tomto období nevídáme nebo je vídáme méně.
Velmi nás zaujalo také téma „Tři králové“. Dráčci se zvídavě pídili po všem, co se tohoto tématu týká: Kdo to byli tři králové? Kampak a za kým šli? Kdo je vedl? Proč nám píší
písmenka na rámy dveří? Také jsme si ta záhadná písmenka ukázali na dveřích ředitelny a řekli si, čímže jsou napsány. Tuhle hromadu informací jsme završili výrobou koruny a jejím ozdobením. Dráčci si korunu poté odnesli domů, aby předvedli svůj výtvarný, ale i pracovní um.
Dráčci se také dozvěděli, proč jsou některé barvy označované jako studené a teplé. Na toto téma si vytvořili výtvarné dílo (teplá ruka ve studeném terči), které pak hrdě ukazovali
rodičům. I když se říká, že je bílá zima, tak Dráčci na hradě prožili „černý den“, tedy den úspory energie. Dráčci v tento den přiskotačili do školky v černém oblečení. Dozvěděli se, proč
bychom měli energií šetřit, na co všechno tu energii vlastně potřebujeme, proč se například používají úsporné žárovky a co bychom měli dělat s takovou žárovkou, když nám doslouží.
Dalším velkým tématem byla Multikultura. Dráčci samozřejmě již věděli, že lidé pocházejí z různých koutů světa. Jen v naší třídě setkávají děti s naprosto jiným rodným jazykem každý
den a přesto se hravě domluví při hrách práci i třeba, když potřebují něco sdělit nám učitelkám, tak si poradí. Je to tou úžasnou dětskou schopností nesoudit člověka podle vzhledu
nebo řeči. A v tomto duchu probíhala „Dračí Multikultura“. Probrali jsme některé kulturní odlišnosti a zvyky. Ukazovali jsme si na mapě, kde jme teď a odkud pocházíme. Povídali
jsme si i o výstavě a náležitě natěšení jsme ji navštívili. Prohlédli jsme si předměty přinesené Dračími Čertími, Raráščími a Kulihráščími rodiči. Navíc bylo krásné pozorovat, jak někteří
Dráčci prezentují jimi přinesené předměty, vysvětlovali, k čemu předměty slouží jako skuteční znalci. Musíme říci, že to opravdu zahřálo u srdce, vidět jak dokáží zaujmout
kamarády jejich výkladem a jak opatrně se „všichni“ na výstavě pohybovali. Naši Dráčci se také představili svou rodovou vlajkou. Všichni se ostatním mohli pochlubit
svou vlajkou, kterou si vyrobili doma s rodiči a přinesli do školky. Děti vysvětlili, co na jejich vlajce je a co to znamená. A brzy si tyto vlajky vyvěsíme na připravené, místo aby si je mohl
každý prohlédnout. Každá tato vlajka je jedinečná. Celý tento měsíc jsme také doplnili tematickými pracovními listy, hrami a písněmi.