Hodnocení měsíce - leden 2019

Začátkem ledna jsme si nejprve povídali o prožitých Vánocích a pak jsme si připomněli Tři krále. Dráčci také poznávali zimu a její krásy – vyráběli jsme sněhuláčky z vaty, sněhové vločky, protože napadl sníh – stavěli jsme i opravdové sněhuláky a proběhla i sněhová koulovačka - zkrátka a dobře jsme si užívali zimní radovánky se vším všudy. Dne 17. 1. proběhl v naší třídě, stejně jako v ostatních třídách, „Černý den“ – den úspory energie. Povídali jsme si, jak se elektřina vyrábí, o možnostech šetření elektrickou energií a tento den jsme si připomněli i černým oblečením. Dne 22. 1. proběhla na školce akce „Zdravé zoubky“ – kdy se děti učily, jak se správně starat o své zuby, aby jim co nejdéle vydržely bez kazů. Dráčci předškoláci si také vyzkoušeli své znalosti a dovednosti, které by měli při nástupu do školy už zvládat. Pokud zadané úkoly zvládli (znát barvy, počítat do 10, dny v týdnu, geometrické tvary, zazpívat písničku, říct básničku, zavázat tkaničku, znát svoji adresu atd.), tak dostali za každý zvládnutý úkol razítko jako odměnu do „školní knížky“. Protože nás bylo málo a vlajky, které dráčci přinesli, jsou moc krásné, necháme si představení vlajek, které mělo být ke konci ledna na únor. Ke konci ledna se třída Draků vydala na výlet, tentokrát do Národní galerie, kde byl pro nás připraven program pro předškoláky, který zařídila maminka od Thorika, paní Pětivoká. Protože bylo málo Dráčků, vzali jsme s sebou také třídu Čertů, kteří byli moc rádi. Opět toho za tento měsíc nebylo málo.