Básničky a písničky - leden 2020

Část písně: My tři králové
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Sněhuláček panáček (i pohyby)
Sněhuláček panáček (rukama naznačíme 3 koule na sobě)
má na hlavě plecháček.(uděláme rukama hrnec na hlavě)
Místo očí uhlíky (ukážeme na oči)
na kabátě knoflíky. (prsty střídavě vyznačíme knoflíky až dolů)
Nemá boty, chodí bos (přešlapujeme z nohy na nohu)
a z mrkve má dlouhý nos.(protáhneme "mrkev" co nejdál)
 
Prší prší
Prší, prší, jen se leje,
kam koníčky pojedeme,
pojedeme na luka
až kukačka zakuká.
Kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala,
kukačko už nekukej,
má panenko neplakej.
 
Kočka leze dírou pes oknem
Kočka leze dírou
pes oknem, pes oknem.
Nebude-li pršet nezmoknem,
nebude-li pršet nezmoknem.
A když bude pršet zmokneme,
zmokneme.
Na sluníčku zase uschneme
na sluníčku zase uschneme.
 
Poslouchali jsme písničku: „Sněží, mráz kolem běží“ a rozebírali jsme o čem je
Sněží, sněží, mráz kolem běží,
zima je kočičce, hřbet se jí ježí.
Fouká, fouká, bílá je louka,
zima je pejskovi, ke kamnům kouká.
Básničky
Čtverec
Čtyři stejné jsou tu všechny strany,
čtyři rohy, čtyři hrany.
Dlaždice či šachovnice,
nebo kostka stavebnice
Kruh
Kruh je slunce, talíř, tečka,
Had stočený do kolečka.
Kruh je volant, koláč, míč,
kdopak půjde z kola pryč?
Obdélník
Dvě strany tu delší jsou,
a dvě kratší zůstanou.
Dveře, dopis, lednice,
či na boty krabice.
Sněhulák (ukazovací básnička)
Sněhuláček panáček,
Má hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky,
na kabátě knoflíky.
Stojí tiše, stojí bos,
Červený má z mrkve nos.
 
Písničky
My tři králové
Bude zima, bude mráz
Sněží, mráz kolem běží