Hodnocení měsíce - listopad 2020

Hlavním tématem tohoto měsíce byla povolání. Děti se seznamovaly s těmi, se kterými denně přichází do styku, ale i s těmi méně obvyklými. Při představování řemesel na hradě jsme letos nemohli využít širší veřejnosti, přesto i naše paní učitelky a správní zaměstnanci dokázali, že mají ruce šikovné a žádná práce jim není cizí. Dětem tak ukázali, jak pracuje švadlena, zahradnice, manikérka, kuchařka, cukrářka nebo keramička. Tyto profese si mohly děti částečně vyzkoušet, některé výsledky své práce dokonce ochutnat. Velké díky patří ale i rodičům, kteří napsali něco více o svých profesích. Děti tak mohli práci svých rodičů představit ostatním. O řemeslech jsme se naučili velkou spoustu písniček i básniček, hráli
jsme divadlo i nejrůznější námětové hry. Kromě zaměstnání jsme se věnovali i přicházející zimě. Zajímali jsme se o to, jak se na zimu
připravují zvířátka v lesích. Prohlédli jsme si mnoho obrázků, prolistovali spoustu obrázkových knížek, ale také jsme pozorovali veverky, které si v parku Klamovka hledaly zásoby na zimu. V závěru měsíce jsme si řekli, že začíná adventní období, mluvili jsme o tradicích a zvycích, které se k tomuto období váží.
Kulihrášci jsou velmi šikovní. Začínají být samostatnější, ať už se jedná o sebeobsluhu, stolování nebo společné aktivity. Rozkoukali se a konečně si začínají hledat kamarády pro své hry.