Hodnocení měsíce - říjen 2021

Měsíc říjen je rozhodně nejkrásnějším měsícem podzimu, toho si začal všímat každý Kulihrášek. Při procházkách v Klamovce i ve třídě, jsme si začali povídat o podzimu a jeho krásách, i neduzích. Kulihrášci se seznamovali s charakteristikami podzimu, začali poznávat jeho plody, které i nasbírali a začali je využívat ke hře i tvoření. Na začátku října se děti spolupodílely na tvorbě velké výstavy podhradí, kde měly vystavené své domečky, které vyráběly s rodiči doma. Děti se také zúčastnili dne zvířat, na který se převlekly za zvířátko, či měli na svém oblečení, nějaký zvířecí vzor a celý den byl provázen povídáním a tvořením s tématikou věnovanou právě světu zvířat. Dále pak na hrad přiletěli dravci, některé si mohli Kulihrášci i podržet a tak se o světě
zvířat mohli dozvědět zase o trochu více. Od poloviny října je na našem plotě před školkou také výstava listů, které tvořily všechny třídy. Můžete tak zajít a najít právě ten svůj. Na konci října se Kulihrášek začal také připravovat na oslavy halloweenu a co k nim patří. Těšíme se na měsíc listopad