Hodnocení měsíce - září 2020

První dva týdny jsme se převážně adaptovaly na prostředí našeho hradu, navzájem jsme se
seznamovaly a poznávaly značky, které jsme si velmi rychle zapamatovaly.
Postupně jsme prozkoumávaly i zákoutí naší našeho hradu včetně zahrady.
Vytvořily jsme si pravidla, která se učíme dodržovat.
Vyvěsily jsme si své rodové erby, které nám zpříjemňují a zdobí prostředí naši komnatu.
Dověděly jsme se mnohé nejen o podzimu, ale i o babím létě a to formou říkanek, her a vyprávění.
Ohromě nás bavilo přenést barvy podzimu na čtvrtku.
Za slunného počasí jsme si vyšly na procházku do okolí hradu.První dva týdny jsme se převážně adaptovaly na prostředí našeho hradu, navzájem jsme se

Nový školní rok jsme zahájili plní energie a zážitků z prázdnin. Začátkem září se Kulihrášci museli postupně adaptovat na nové prostředí, nový poprázdninový režim pro děti a nové kamarády, což pro malé Kulihrášky není vůbec jednoduchý krok. Ale všichni jsme to nakonec zvládli. Seznámili jsme se s novými kamarády a s jejich jmény ve třídě Kulihrášků, ale i v celé školce. Poznali jsme naše hračky ve třídě a pro Kulihrášky nové prostředí hradu a řekli jsme si některá pravidla, která musíme dodržovat nejen ve třídě, ale i v jídelně, koupelně nebo při pobytu na zahradě, aby se nám nic nepřihodilo.Všichni jsme si zvládli i zapamatovat své značky. Kromě pobytu na zahradě, jsme si už udělali výlet do přilehlého parku Klamovka, kde jsme trénovali chodit pěkně v zástupu, abychom někdy mohli bezpečně vyrazit na výlety mimo školku. Musíme se moc pochválit, opravdu nám to i na poprvé šlo.
V průběhu září jsme si, kromě jiného, namalovali postavu maminky, udělali obtisk ručičky, vyráběli jsme sluníčka, malovali domeček. Protože jsme Kulihrášci šikovní, tak jsme se zapojili, stejně jako ostatní děti, do projektu „Ukliďme Klamovku“. Vymalovali jsme si také náš třídní erb, erb třídy Kulihrášků. Kromě toho všeho jsme si také zazpívali písničky a naučili básničky. Zkrátka a dobře nebylo toho právě pro nás Kulihrášky
málo. Už se těšíme na další akce v říjnu, které budou jistě také zajímavé.