Hodnocení měsíce - září 2018

    Tento měsíc je v Kulihrášcích věnován adaptaci na školku, na odloučení od rodičů, zvykání na personál školky, na režim během dne. Většina dětí se adaptovala během prvního týdne / 1-4 hodiny denně/, a druhý týden  již spaly ve školce. Některé děti mají prodlouženou adaptaci podle potřeby.

    Září je věnováno zjišťování diagnostice dětí, jejich pohybovým schopnostem a dovednostem, výslovnosti, zručnosti, chování v různých situacích, hudbě, zpěvu…Děti jsou pohybově velmi zdatné, již od prvních dnů cvičí, zvládají překážky, různé průlezky, jezdí na odrážedlech, chodí po schodech nahoru i dolů s přidržováním, nebojí se zkoušet novinky. Zúčastnili jsme se na zahradě sportování se Skřítkem, kde děti plnily sportovní činnosti-prolézání, poskoky, chůze po překážkách, běh za Skřítkem. Zúčastnili jsme se evakuace z budovy – nácvik požárního poplachu- děti rychle a ukázněně opustily budovu školky směrem na zahradu k bráně ze zahrady. Fotili jsme se / až na jednoho všichni s úsměvem / V průběhu měsíce jsme si opakovali zpívat známé písničky podle piana / kláves/, nově jsme se seznámili s písní Zazpívala vlaštovička, že je konec léta, a tím jsme se dostali do Podzimu, vytvořili jsme si ,,Dráčka Podzimáčka,, s ním jsme si povídali o Podzimu a jeho charakteristických rysech /počasí, změny v přírodě, ovoce, houby, zelenina, odlet vlaštovek, zazimování zvířátek – ježek, padání listí… K tomu si děti vytvořili malého dráčka – nakreslily detaily, a chvíli pracovaly a soustředily se na činnost. Děti se seznámily s barvami: Prstovými barvami natřely Kulihráškův hrášek / vyplnění určené plochy prstem. Štětcem a temperovými barvami natřely bramborová tiskátka, a obtiskly ,,Hříbek,,nebo ,,Křemenáč,, Učí se roztírat barvy, otírat štětec, dodržovat čistotu, umýt si ruce od barvy…Říkáme si říkadla, básničky / viz. příloha / Učíme se poslouchat a plnit slovní pokyny učitelky při různých činnostech: Uklízíme hračky do krabic, uklízíme koberec/ abychom si mohli zacvičit…/ Jdeme cvičit, máme prázdné ruce/ nedržíme žádnou hračku…/ Budeme si povídat, vezmeme si podsedáky, posadíme se na ně…Jdeme do umývárny, vyhrneme rukávy, namydlíme se mýdlem, myjeme se…. Jdeme se oblékat, jdeme do šatny, sundáme bačkory, převlékáme kalhoty-sundáme kalhoty ze třídy, vezmeme si kalhoty na ven, oblékáme svetr, mikinu,bundu, najdeme čepici…..

ZÁŘÍ BYLO PRO DĚTI VELMI NÁROČNÉ, PLNÉ NOVÝCH VĚCÍ A ZMĚN!TÍMTO JE MOC CHVÁLÍM!!!