Básničky a písničky - září 2018

               Básně                                          Písně

 

DOBRÝ DEN

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme krásný den!

Ručkama si zatleskáme,

nožkama  si zadupáme!

Dobrý den, dobrý den, 

dneska zlobit nebudem!

/ dneska si to užijem! /

 

 

UVÍTACÍ  báseň Kulihrášků

Ať jsi holka nebo kluk,

 udělej si s námi kruh.

Zatleskej, zadupej,

kamarádům ruku dej!

 

JDEME , JDEME / říkanka+pohyb /

Jdeme, jdeme , kudy chceme,

 pěkně my se rozejdeme,

 ty jdi sem a ty jdi tam,

 počkejte až zavolám !

 

TO JSOU PRSTY

 

To jsou prsty, to jsou dlaně, 

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo,

 a po jídle zase mýdlo 

 

 

JEŽEK / pohybová hra v kruhu /

 

Tiše, tiše, ježek spí,

ať ho nikdo nevzbudí!

Já mám doma ovci,

 můžu tleskat, jak chci.

Já mám doma berana, 

můžu dupat nohama!

Ježku vstávej!

 

 

PÍSNĚ - procvičování jmen dětí

 

JEDNA DVĚ

1,Jedna, dvě , tři ,čtyři, pět !

cos to ………cos to sněd?

Brambory, pečený, byly málo maštěný,

 brambory pečený byly málo maštěný.

 

                PODZIMNÍ 

 

ZAZPÍVALA VLAŠTOVIČKA

/ poslech /

1,Zazpívala vlaštovička,

 že je konec léta,

odletěla za sluníčkem do širého světa.

2,Letěla, za hory, za hluboké moře, 

Křídlem na mě zamávala,

 mějte se tu dobře.

 

BRAMBORA     / říkadlo s pohybem /

Kutálí se ze dvora,

takhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela,

že odněkud zeshora,

padá na ni závora.

Kam koukáš ty závoro?

Na tebe, ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak,

byl by z tebe bramborák.

 

 DOMEČEK  / pohyb, jóga /                                                                 

Byl jeden domeček.

Vtom domečku stoleček.

Na stolečku mistička,

v  té mističce vodička,

ve vodičce rybička.

Pak přišla kočička:

sežrala rybičku,

 vypila vodičku,

usnula v domečku.

 

 

 

 

     DOBRÝ DEN

 

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme krásný den!

Ručkama si zatleskáme,

nožkama si zadupáme!

Dobrý den, dobrý den, 

dneska zlobit nebudem!

/ dneska si to užijem! /