Hodnocení měsíce - březen 2018

V březnu Kulihrášci zažili mnoho akcí, které si velmi užili. První z nich bylo divadelní vystoupení ve školce, kde jsme se bavili a hezky si zazpívali. Nezapomínáme každý den cvičit a protahovat se, protože to je pro naše těla moc důležité. Třeba, když jsme vydali na výlet na Náplavku. Hodilo se nám, že už umíme dělat velké kroky, překonávat překážky, chodit po schodech, chodit ve dvojicích, přecházet na zelenou a házet labutím pečivo. Vše, co jsme se ve školce naučili, jsme krásně využili na tomto výletě. Na hrad přicházelo jaro, a tak jsme ho vítali jarní výzdobou, jarními písničkami a básničkami, zdobením vajíček, přípravou na velikonoce, velikonoční dílničkou, pečením mazanců, sázením travičky, zdobením girlandy nebo nácvikem velikonoční koledy. Mnozí z nás viděli poprvé výstavu domečků, a děti byly opravdu nadšené. Domečky se Vám velmi povedly. V kině jsme navštívili představení „Esa z pralesa“, a protože jsme si ve školce povídali o dopravě, po cestě jsme poznávali dopravní prostředky, hledali přechody, přecházeli na zelenou, a to vlastně i na Náplavce, kde jsme sledovali dopravní prostředky na vodě. Byl to moc hezký měsíc.