Hodnocení měsíce - Březen 2019

CČČD
Dětem přišli číst žáci ze základní školy z dětských knížek, prohlížejí si obrázky a
vyprávějí si s malými kamarády.
DIVADLO MINARET
Navštívili jsme představení ,,Myšáci jsou rošťáci“. Veselé představení plné říkanek,
písniček a tance.
MULTIKULTURA
Běhěm této akce se děti seznámily s INDONÉSIÍ formou interaktivního programu.
Prohlédly si výstavu o různých zemích, z kterých někteří kamarádi pocházejí. Tak se
seznámily s prostředím těchto dětí, s jejich kulturou, s jídlem, jazykem.
KINO ,,HOTEL TRANSYLVANIA“
Do kina jsme dojeli MHD, děti si v rámci procvičování dopravních pravidel procvičily
přecházení po přechodu na semaforu, dodržovaly chůzi ve dvojicích v útvaru. Byly
poučeny o nebezpečích na silnici, při nástupu, výstupu z busu i běhěm jízdy.
TOBOGA – ZÁBAVNÝ PARK
Do areálu jsme se přesunuli přistaveným busem, nejmladší děti pod dozorem
dospělých využívaly různé atrakce a sportovní stanoviště v celém areálu / skluzavky,
míčoviště, prolézačky, trampolíny, tříkolky…/
MODRÝ DEN
Tento den byl věnován ,,VODĚ“. Děti přišly oblečené do modrých věcí, seznámily se
s VÝZNAMEM vody pro celou planetu, srůznými formami / sladká, slaná/ připomněly
si písničky, říkanky o vodě / Dešťové kapičky, Prší, prší , Nechoď tam…/
Navázali jsme na téma PŘÍCHOD JARA a probouzející se přírodu, v které voda hraje
důležitou roli. Na toto téma a počasí děti namalovaly obrázky ,,na plot“
MODRÁ TRAMVAJ
Prohlídkovou jízdu tramvají jen pro naší školku jsme si užili. Podívali jsme se a projeli
se dalším dopravním prostředkem po staré Praze, kolem Hradu zpět na Klamovku
s příjemnou paní řidičkou.
Celý měsíc děti ještě pracovaly na tématech podle plánu, učily se básničkám, novým
písničkám, cvičily a hrály si!
Většina dětí se vrátila po nemoci

CČČD

Dětem přišli číst žáci ze základní školy z dětských knížek, prohlížejí si obrázky a

vyprávějí si s malými kamarády.

DIVADLO MINARET

Navštívili jsme představení ,,Myšáci jsou rošťáci“. Veselé představení plné říkanek,

písniček a tance.

MULTIKULTURA

Běhěm této akce se děti seznámily s INDONÉSIÍ formou interaktivního programu.

Prohlédly si výstavu o různých zemích, z kterých někteří kamarádi pocházejí. Tak se

seznámily s prostředím těchto dětí, s jejich kulturou, s jídlem, jazykem.

KINO ,,HOTEL TRANSYLVANIA“

Do kina jsme dojeli MHD, děti si v rámci procvičování dopravních pravidel procvičily

přecházení po přechodu na semaforu, dodržovaly chůzi ve dvojicích v útvaru. Byly

poučeny o nebezpečích na silnici, při nástupu, výstupu z busu i běhěm jízdy.

TOBOGA – ZÁBAVNÝ PARK

Do areálu jsme se přesunuli přistaveným busem, nejmladší děti pod dozorem

dospělých využívaly různé atrakce a sportovní stanoviště v celém areálu / skluzavky,

míčoviště, prolézačky, trampolíny, tříkolky…/

MODRÝ DEN

Tento den byl věnován ,,VODĚ“. Děti přišly oblečené do modrých věcí, seznámily se

s VÝZNAMEM vody pro celou planetu, srůznými formami / sladká, slaná/ připomněly

si písničky, říkanky o vodě / Dešťové kapičky, Prší, prší , Nechoď tam…/

Navázali jsme na téma PŘÍCHOD JARA a probouzející se přírodu, v které voda hraje

důležitou roli. Na toto téma a počasí děti namalovaly obrázky ,,na plot“

MODRÁ TRAMVAJ

Prohlídkovou jízdu tramvají jen pro naší školku jsme si užili. Podívali jsme se a projeli

se dalším dopravním prostředkem po staré Praze, kolem Hradu zpět na Klamovku

s příjemnou paní řidičkou.

Celý měsíc děti ještě pracovaly na tématech podle plánu, učily se básničkám, novým

písničkám, cvičily a hrály si!

Většina dětí se vrátila po nemoci