Hodnocení měsíce - Březen 2020

CČČD
Dětem přišli číst žáci ze základní školy z dětských knížek, prohlížejí si obrázky a
vyprávějí si s malými kamarády.
DIVADLO MINARET
Navštívili jsme představení ,,Myšáci jsou rošťáci“. Veselé představení plné říkanek,
písniček a tance.
MULTIKULTURA
Běhěm této akce se děti seznámily s INDONÉSIÍ formou interaktivního programu.
Prohlédly si výstavu o různých zemích, z kterých někteří kamarádi pocházejí. Tak se
seznámily s prostředím těchto dětí, s jejich kulturou, s jídlem, jazykem.
KINO ,,HOTEL TRANSYLVANIA“
Do kina jsme dojeli MHD, děti si v rámci procvičování dopravních pravidel procvičily
přecházení po přechodu na semaforu, dodržovaly chůzi ve dvojicích v útvaru. Byly
poučeny o nebezpečích na silnici, při nástupu, výstupu z busu i běhěm jízdy.
TOBOGA – ZÁBAVNÝ PARK
Do areálu jsme se přesunuli přistaveným busem, nejmladší děti pod dozorem
dospělých využívaly různé atrakce a sportovní stanoviště v celém areálu / skluzavky,
míčoviště, prolézačky, trampolíny, tříkolky…/
MODRÝ DEN
Tento den byl věnován ,,VODĚ“. Děti přišly oblečené do modrých věcí, seznámily se
s VÝZNAMEM vody pro celou planetu, srůznými formami / sladká, slaná/ připomněly
si písničky, říkanky o vodě / Dešťové kapičky, Prší, prší , Nechoď tam…/
Navázali jsme na téma PŘÍCHOD JARA a probouzející se přírodu, v které voda hraje
důležitou roli. Na toto téma a počasí děti namalovaly obrázky ,,na plot“
MODRÁ TRAMVAJ
Prohlídkovou jízdu tramvají jen pro naší školku jsme si užili. Podívali jsme se a projeli
se dalším dopravním prostředkem po staré Praze, kolem Hradu zpět na Klamovku
s příjemnou paní řidičkou.
Celý měsíc děti ještě pracovaly na tématech podle plánu, učily se básničkám, novým
písničkám, cvičily a hrály si!
Většina dětí se vrátila po nemoci

Jarní měsíc nás hned uvítal zvesela a to výpravou do kina 5. 3. 2020 na pohádku „Příběh hraček 4“. Pohádka byla animovaná, vtipná, ale i napínavá. Dne 10. 3. 2020 jsme se tentokrát poprvé vydali do centra tramvají a byl to velký zážitek. Navštívili jsme divadlo Reduta na Národní třídě, kde si pro nás herci připravili divadélko o Skřítcích z lesa. Představení bylo zábavné a naučné- byli jsme vtaženi do děje a společně jsme zpívali písně z lesa.
Jaro už bylo všude kolem nás a rozkvetly také naše třídní okna. Vyzdobili jsme si okna kytičkami a motýlky a všude bylo veselo. Využívali jsme krásného počasí a více chodili s dětmi ven do parku Klamovka-překonávat překážky, posilovat fyzickou zdatnost, orientovat se v okolí, pozorovat rostliny a živočichy a také si pohrát na hřišti.
S dětmi jsme si utvořili pokus s květinou, kdy jsme pozorovali její průběh změny. Pokus spočíval v tom, že tři stejné květiny jsme vložili do třech různých nádob (s vodou, s olejem a do prázdné nádoby) pozorovali jsme průběh hynutí a každý si zkusil odhadnout, která květinka zahyne jako první anebo která vydrží nejdéle. Bohužel jsme pokus už nemohli pozorovat s dětmi společně kvůli opatření šíření koronaviru (MŠ byla od 18. 3. 2020 uzavřena) nařízením MČ Praha 5.
Nadále jsme s dětmi a rodiči v kontaktu a pracujeme na dálku. Zasíláme domácí úkoly, různé grafomotorické cvičení, pracovní listy, omalovánky, tipy a nápady na kreativní tvoření anebo aktivní pohybové cvičení.
Přejme si pevné zdraví a doufejme, že se v brzké době opět shledáme. Mějte se fanfárově!:-)