Hodnocení měsíce - březen 2022

CČČD
Dětem přišli číst žáci ze základní školy z dětských knížek, prohlížejí si obrázky a
vyprávějí si s malými kamarády.
DIVADLO MINARET
Navštívili jsme představení ,,Myšáci jsou rošťáci“. Veselé představení plné říkanek,
písniček a tance.
MULTIKULTURA
Běhěm této akce se děti seznámily s INDONÉSIÍ formou interaktivního programu.
Prohlédly si výstavu o různých zemích, z kterých někteří kamarádi pocházejí. Tak se
seznámily s prostředím těchto dětí, s jejich kulturou, s jídlem, jazykem.
KINO ,,HOTEL TRANSYLVANIA“
Do kina jsme dojeli MHD, děti si v rámci procvičování dopravních pravidel procvičily
přecházení po přechodu na semaforu, dodržovaly chůzi ve dvojicích v útvaru. Byly
poučeny o nebezpečích na silnici, při nástupu, výstupu z busu i běhěm jízdy.
TOBOGA – ZÁBAVNÝ PARK
Do areálu jsme se přesunuli přistaveným busem, nejmladší děti pod dozorem
dospělých využívaly různé atrakce a sportovní stanoviště v celém areálu / skluzavky,
míčoviště, prolézačky, trampolíny, tříkolky…/
MODRÝ DEN
Tento den byl věnován ,,VODĚ“. Děti přišly oblečené do modrých věcí, seznámily se
s VÝZNAMEM vody pro celou planetu, srůznými formami / sladká, slaná/ připomněly
si písničky, říkanky o vodě / Dešťové kapičky, Prší, prší , Nechoď tam…/
Navázali jsme na téma PŘÍCHOD JARA a probouzející se přírodu, v které voda hraje
důležitou roli. Na toto téma a počasí děti namalovaly obrázky ,,na plot“
MODRÁ TRAMVAJ
Prohlídkovou jízdu tramvají jen pro naší školku jsme si užili. Podívali jsme se a projeli
se dalším dopravním prostředkem po staré Praze, kolem Hradu zpět na Klamovku
s příjemnou paní řidičkou.
Celý měsíc děti ještě pracovaly na tématech podle plánu, učily se básničkám, novým
písničkám, cvičily a hrály si!
Většina dětí se vrátila po nemoci