Hodnocení měsíce - Březen 2021

CČČD
Dětem přišli číst žáci ze základní školy z dětských knížek, prohlížejí si obrázky a
vyprávějí si s malými kamarády.
DIVADLO MINARET
Navštívili jsme představení ,,Myšáci jsou rošťáci“. Veselé představení plné říkanek,
písniček a tance.
MULTIKULTURA
Běhěm této akce se děti seznámily s INDONÉSIÍ formou interaktivního programu.
Prohlédly si výstavu o různých zemích, z kterých někteří kamarádi pocházejí. Tak se
seznámily s prostředím těchto dětí, s jejich kulturou, s jídlem, jazykem.
KINO ,,HOTEL TRANSYLVANIA“
Do kina jsme dojeli MHD, děti si v rámci procvičování dopravních pravidel procvičily
přecházení po přechodu na semaforu, dodržovaly chůzi ve dvojicích v útvaru. Byly
poučeny o nebezpečích na silnici, při nástupu, výstupu z busu i běhěm jízdy.
TOBOGA – ZÁBAVNÝ PARK
Do areálu jsme se přesunuli přistaveným busem, nejmladší děti pod dozorem
dospělých využívaly různé atrakce a sportovní stanoviště v celém areálu / skluzavky,
míčoviště, prolézačky, trampolíny, tříkolky…/
MODRÝ DEN
Tento den byl věnován ,,VODĚ“. Děti přišly oblečené do modrých věcí, seznámily se
s VÝZNAMEM vody pro celou planetu, srůznými formami / sladká, slaná/ připomněly
si písničky, říkanky o vodě / Dešťové kapičky, Prší, prší , Nechoď tam…/
Navázali jsme na téma PŘÍCHOD JARA a probouzející se přírodu, v které voda hraje
důležitou roli. Na toto téma a počasí děti namalovaly obrázky ,,na plot“
MODRÁ TRAMVAJ
Prohlídkovou jízdu tramvají jen pro naší školku jsme si užili. Podívali jsme se a projeli
se dalším dopravním prostředkem po staré Praze, kolem Hradu zpět na Klamovku
s příjemnou paní řidičkou.
Celý měsíc děti ještě pracovaly na tématech podle plánu, učily se básničkám, novým
písničkám, cvičily a hrály si!
Většina dětí se vrátila po nemoci

V měsíci březnu byla dle nařízení vlády škola z důvodu opatření Covid19 uzavřená. Proto jsme témata, která bychom probírali ve škole, zadávali přes e-mail rodičům. Kromě témat dostávali rodiče i okruhy pro zaměření rozhovorů s dětmi. Současně jim byly zasílány materiály, pracovní listy, omalovánky, návrhy básniček a písniček. Byla jim poslána i krátká videa k tématu natočená paní učitelkou. Rodiče měli možnost cokoliv zkonzultovat emailem, na který bylo ihned reagováno. Nezapomněli jsme ani na rozcvičku. Začátkem března jsme začali tématem „Už je jaro“. Probírali jsme, které jarní kytičky začínají růst mezi prvními, jak se začíná probouzet příroda jako taková – pučení keřů a stromů. Dokonce si děti doma samy zasely semínka rostlin, zalévaly a pozorovaly, co se s nimi po několika dnech stane. Mohly si samy vyrobit kočičky vrby jívy a mnohé jiné. Pokračovali jsme tématem zvířátka. Dozvěděli jsme se, že na jaře se rodí hodně mláďátek. Ukazovali jsme si, jednotlivá domácí zvířátka a jejich mláďátka. Dokonce jsme si mohli s Lucinkou zazpívat písničku o koních.
Na přelomu března a dubna jsme probírali téma Velikonoce. K tomu dostali rodiče pro své děti informace o slavení těchto svátků ve formě časopisu, který jsme pro ně všichni před Velikonocemi připravili. Současně dostali i náměty na velikonoční vyrábění. Dětem se moc povedla velikonoční výzdoba oken školy malovanými vajíčky. Děti doma namalovaly vajíčka a rodiče je donesli do školy. Další výstavou na plotě, které se děti účastnily, byla výstava autoportrétů. Ta se jim také moc povedla. To malovaly opět děti samy doma s rodiči. Dětem se také líbil připravený pohádkový les v parku Klamovka, kdy děti plnily jednoduché úkoly. Děti tak alespoň na chvíli vyšly ven na vzduch a spojily si to s
pohybem a zábavou. Malá odměna za splnění všech úkolů je neminula.