Hodnocení měsíce - Duben 2019 

SETÍ, RAŠENÍ
Na začátku jara se děti se seznámily s různými druhy semínek, zasely do truhlíčků do zeminy a
zalévaly. Pozorovaly růst rostlin. Při vycházce do parku jsme pak hledali rostliny volně rostoucí –
sedmikrásky, pampelišky, tulipánky…Naučili se písničku ,,Jak sejem mák“ s pohybem růstu rostlinky.
 
DIVADLO MINARET – POHÁDKA:,,TŘI ČUNÍCI“
Pro Kulihrášky je to výlet. Cestujeme MHD, učíme se dodržovat dopravní předpisy, přecházení po
přechodu, nastupování a vystupování z tramvaje. Před pohádkou dětem zopakujeme, jak se chováme
v divadle, jak se oblékáme /ne v teplákách/, nevyrušujeme při představení…O pohádce si ve školce ještě
povídáme, a přečteme si ji i z knížky, prohlédneme ilustrace.
 
VÝSTAVA DOMEČKŮ
Tato celoškolní akce má svou tradici. K domečkům od dětí se vyrobily další budovy a vymýšlí se
vždy něco nového, je zapojena celá školka. Děti si na výstavě hledají svůj domeček, který je umístěn někde
v prostoru / ve třídě Kulihrášků / Děti v tyto dny jsou na návštěvě v jiné třídě. Tímto děkujeme za krásné
výtvory různých domečků, chaloupek, budov od rodičů.
 
ZDOBENÍ GIRLANDY VELIKONOČNÍMI KRASLICEMI
Děti si pověsily na girlandu z domova přinesené kraslice, různě ozdobené a vymalované. Okna naší
třídy se vyzdobila zvenčí, takže vidíme ze třídy krásné kraslice z celé školky.
 
ZDOBENÍ MAZANCŮ
Díky paní kuchařce, která nám už ráno připravila mazanečky, mohly si po svačině ozdobit svůj
mazanec rozinkami, mandlemi, oříšky... Už v poledne máme mazance upečené a připravené k odnesení
domů. Chutnají velmi dobře a paní kuchařce děkujeme!
 
NÁVŠTĚVA SENIORŮ
Abychom potěšili na velikonoce i seniory z nedalekého domu, děti z celé školky vyrobily kraslice
z různých materiálů, ozdobily je a pak je děti předaly babičkám a dědečkům. Také jim v krátkém pásmu
předvedly různé písničky a říkanky pro radost.
 
VÝSTAVA V NÁRODOPISNÉM MUZEU:,,VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH“
Výlet do Národopisného muzea je i procházkou částí Petřína, velkého pražského parku. Děti se
prošly, navštívily výstavu k Velikonocům, seznámily se s lidovými zvyky, prohlédly si různé předměty,
které k velikonocům patří. V dílničce si z těsta uhnětly jidáše, které jim hned upekly a děti si je na místě
snědly! Moc jim chutnal! Poté se tramvají přesunuly do školky.
 
VÝSTAVA NA PLOT
Výstava  dětských prací na téma:,,POČASÍ“. Kulihrášci vyzkoušeli nové tužkové barvy a rozvíjeli
svou fantasii. K tomuto tématu jsme si zazpívali o Dešťových kapičkách, o Sluníčku, o Počasí…
 
VÝLET DO PŘEROVA NAD LABEM,,SKANZEN“
Velký půldenní výlet do Skanzenu chaloupek jak z pohádek. Děti prošly vesničku dřevěných chalup
nakoukly do světniček, poznávaly pece, dřevěné postele, lavice, výstavu k velikonocům, masky na
Masopust. Okolo si prohlédly studně, včelí úly, malé předzahrádky i s květinami, vozy, po prohlídce se děti
naobědvaly a navrátily se do školky na odpolední svačinku. Vše zvládly bez problémů, v autobuse se i
vyspaly a odpočinuly si. Výlet jsme motivovaly chalupami s pohádek, třeba z Krakonošových pohádek…
 
HNĚDÝ DEN
Poslední akcí byl HNĚDÝ DEN – DEN ZEMĚ! S dětmi jsme oslavili svátek naší planety Země,
přidali jsme další barvy jako Zelená / rostlinstvo/ Oranžová a Písková/ pevniny, pouště Modrá / moře /
Tímto jsme načali téma Vesmír a Planety, kterými budeme ještě pokračovat.
 
ČARODĚJNICE- oslavy, ohně, Svatojakubská noc Malé čarodějnice