Hodnocení měsíce - duben 2022

I v měsíci dubnu byla škola dle nařízení vlády z důvodu opatření Covid19 uzavřená.
Proto jsme témata, která bychom probírali ve škole, opět zadávali přes e-mail rodičům.
Začátkem měsíce jsme si připomněli svátky jara Velikonoce. Připomněli jsme si,
velikonoční tradice v průběhu celého týdne před Velikonocemi. Mnozí z nás také
krásně barvili vajíčka.
Pak jsme se dozvěděli něco nového o tématu Voda. Řekli jsme si, jak se stékají
potůčky v potoky a řeky, jak některé řeky se dostanou až k mořím a oceánům. Dále
jsme si povídali, jak vznikají mraky, ze kterých pak prší. Také jsme si objasnili, proč
je důležitá voda pro nás i pro naši krajinu. Doma si děti mohly zkusit i pokus s vodou,
co se s ní stane za pár dní.
Následovalo krásné téma Vesmír. Pověděli jsme si, co můžeme vidět na obloze, projeli
jsme naší celou naší sluneční soustavou a jejími planetami pomocí krásného videa.
Dozvěděli jsme se, že naše Slunce je největší hvězdou a je hodně horké. Také jsme se
dozvěděli, jak to vypadá na Měsíci.
Probrali jsme velmi důležité téma Bezpečnost. Řekli jsme si, jaké dopravní prostředky
mohou na silnice. Jak se máme bezpečně chovat na silnici a na chodníku, jak správně
přecházet silnici. Připomněli jsme si důležitost helmy, když jedeme na kole. Naučili
jsme se i pár dopravních značek.
Ke konci měsíce jsme si řekli něco o geometrických tvarech. Ukázali jsme si, jak
vypadá kruh a čtverec. Doma i venku jsme zkoumali, kde všude můžeme tyto tvary
vidět. A těch věcí nebylo opravdu málo.
Jako každý měsíc i tento jsme nezapomněli na písničku i mnoho básniček a tentokrát i
hádanek.I v měsíci dubnu byla škola dle nařízení vlády z důvodu opatření Covid19 uzavřená.