Básničky a písničky - Duben 2021

VESMÍR
CESTA K  MĚSÍCI / píseň poslech a nácvik /
Až vyrostu trochu víc,
tak poletím na měsíc.
Skafandr si obléknu,
raketou tam dolétnu.
Z Měsíce vám zamávám,
pak na cestu zpět se dám.
Chci se vrátit na Zem k vám,
protože vás moc rád mám!
NAŠE ZEMĚ KULATÁ JE
Naše Země kulatá je, říká se to.
Po nebi se koulí světem celé léto.
Pozor ať se nesrazíš s tou hvězdičkou v dáli,
to bychom se o tebe vskutku báli.
Chtěl bych jednou celou Zemi obletět,
Raketou se po vesmíru proletět.
Nasednout do rakety, podívat se z výše,
Je-li Země kulatá, jak se to píše.
 
CO DĚLÁ SLUNCE / poslech, nácvik /
Barví trávu.
Zvedá hlavu slunečnici.
Na pšenici stříká zlato.
Suší bláto.
Kreslí také stíny.
To je ale dřiny!
 
PH: NA ROBOTÍKA
Říkanka:
Robotíku, robotíku, nekleč tady na chodníku.
Vyber ňákou raketu, obleť celou planetu!
Děti říkají říkanku:
stojí v kroužku jako,, PLANETA“
vybraný ROBOTÍK klečí uprostřed,
pak si vybere,,RAKETU“ zapojí se za ní
a obíhá celý kroužek - Planetu
 
JARO
NA JAŘE / opakování /
1, Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,
hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko,
hej hopy, hej hopy, hej hopy ho.
 
ROZPOČITADLA :
/ nácvik , vytleskávání /
Liška, šiška, pampeliška,
zabloudila v lese myška,
Ten, ten, ten, vyvede ji ven!
 
HODY, HODY, DOPROVODY / nácvik /
Hody, hody, doprovody, dejte vejce
malovaný,
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
 
VYJDI, VYJDI SLUNÍČKO
/ píseň + pohyb /
Vyjdi vyjdi sluníčko,
na makové políčko,
Vyjdi vyjdi na kopeček,
uvidíš tam pět oveček,
a šestého berana,
se zlatýma rohama,
umí dupat nohama!
VČELKA
Na zahrádce pod jabloní,
motýlek tam včelku honí,
hned, hned, hned, dej mi včelko med! 2x
Včelička se na něj zlobí,
že ji křidélka už bolí,
hned, hned, hned, pryč motýlku leť! 2x
Do úlu už včelky letí,
musím také pospíchati,
hned, hned, hned, také domů leť! 2x

Básničky
Kapičky
Dešťové kapičky dostaly nožičky.
Běhaly po plechu, dělaly neplechu.
Kocour spal v okapu, plácly ho přes tlapu.
Kocour se polekal, ze střechy utíkal.
Žáby
Žáby skáčou do vzduchu,
líbí se jim na suchu.
Žáby skáčou do rybníka,
líbí se jim jak to stříká.
Země
Naše Země ta se točí,
i když nemá nožičky,
zvesela si neposkočí,
shodila by hvězdičky.
Po vesmíru tiše pluje
s Merkurem si promluví,
Venuše jí pozdravuje,
o Zemi už každý ví.

A jedna hádanka, o čem je ta básnička?
Noci vládne zlatý král,
bílému dni sluníčko.
Snad by někdy také spal,
spánek tlačí na víčko.
Pluje černou oblohou,
na svět svítí z výšky,
hvězdičky mu pomohou,
píší o něm knížky. Správná odpověď: Měsíček
Kruh
Kruh je slunce, talíř, tečka,
had stočený do kolečka.
Kruh je volant, koláč, míč,
kdopak půjde z kola pryč.
Čtverec
Stejné jsou tu všechny čtyři strany,
čtyři rohy, čtyři hrany.
Dlaždice či šachovnice
nebo kostka stavebnice.

Vláček
Jede vláček plný hraček,
do kopců i do zatáček.
Pohádkový rychlovlak,
houká syčí, jako drak.
Autobus
Nebudeme běhat klusem,
pojedeme autobusem.
Rozváží nás po silnici,
do města i na vesnici.
Loďka
Po proudu, do dáli, loďky se vydaly.
Jenom ta nejmenší, na břehu otálí.
Bojí se parníků, žraloků, vodníků.
Raději zůstane na našem rybníku.
Letadlo
Letadlo, letadlo,
pozor abys nespadlo.
Letíš vzhůru mezi mráčky,
že ty se tam honíš s ptáčky?
Hádanky
„Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom….“ (VLAK)
• „Dlouhý je, má čtyři kola, cestující k sobě volá, pak je sveze cesty kus. Víš co je to?…….“
(AUTOBUS)
• „Křídla, trup a podvozek – pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli…….“
(LETADLO)
• „Brázdí moře, oceány, vozí dámy, taky pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak
pluje …“ (LOĎ)
• „Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba
znají………“ (AUTOMOBIL)

Písničky
Prší, prší