Hodnocení měsíce - Květen 2021

V měsíci květnu jsme se opět po dlouhé době šťastně setkali ve školce. A byli jsme opravdu všichni moc rádi. Hned na začátku května jsme nezapomněli na svátek našich maminek. Povídali jsme si, jaká je naše mamika a s čím jí doma pomáháme. Vytvořili jsme pro ni krásné přáníčko a naučili se básničku. Dalším tématem, o kterém jsme si povídali, byly stromy. Pověděli jsme si, jak a čím jsou pro nás důležité a proč je tedy potřeba je chránit. Dozvěděli jsme se něco o druzích stromů, o jejich částech (koruna, kmen, kořeny) a poznávali jsme druhy stromů podle tvaru listů nebo podle jehličí. Samozřejmě jsme nevynechali ani náš národní strom, lípu. Na téma stromy jsme navázali dalším tématem z přírody a to „Co se děje v trávě“. Poznávali jsme drobné živočichy, jako mravence, pavoučky a jiné nejen prostřednictvím knih, ale i v samotné přírodě.
Ani ke konci měsíce jsme neopustili téma přírody. Tentokrát jsme se vydali za zvířaty, která žijí v ZOO. A představili jsme si jich opravdu hodně.
V průběhu celého měsíce jsme si kromě těchto témat se věnovali i procvičování paměti básničkami, naučili a zazpívali mnoho písniček a nezapomněli jsme ani na procvičování jemné motoriky při grafomotorických činnostech.
Kromě těchto témat jsme měli i jiné zajímavé aktivity. Zavítal k nám kouzelník, se kterým jsme zažili opravdu neuvěřitelná kouzla. Představili jsme si povolání jako je zedník, obkladač nebo hrnčíř a sami jsme si povolání vyzkoušeli v rámci projektu Polytechbus. Vydali jsme se také na krásný výlet parníkem po Vltavě. Z řeky jsme si prohlédli Národní divadlo, Pražský had. Také jsme zjistili, jak fungují zdymadla, kdy jsme s naší lodí klesali a stoupali, abychom mohli projet dál po Vltavě. Nezapomněli jsme ani na sport, kdy nás čekala hradní olympiáda. Všichni prokázali svoji šikovnost v plnění jednotlivých disciplín v parku Klamovka a tak na všechny čekala medaile a diplom.