Hodnocení měsíce - Květen 2019 

AKCE:
ANGLIČTINA
Tento měsíc poslední hodiny s Adélkou
Děti aktivně spolupracovaly a seznamovaly se formou her a písniček s novým jazykem
 
OSLAVA DNE DĚTÍ V PARKU SACRÉ
Městská část Prahy 5 pozvala školky na oslavu dne dětí do parku Sacré. Připravila ukázky
z práce Policie, Hasičů, jejich vozidla, psy, koně…
Na závěr se Kulihrášci podívali na Prahu z vyhlídky, zahráli si na hřišti a přes lávku přešli do
Tesca na tramvaj a do školky. Počasí bylo chladnější, ale slunečné. Děti si to užily.
 
VLAK
Jízdu historickým vláčkem jsme začali na Smíchovském nádraží, děti si prohlédly vagón,
parní lokomotivu a posadily se na dřevěné lavice. Během cesty děti pozorovaly okolí kolem
trati, nasvačily se a jely zpět na Smíchov a do školky.
 
SPORTOVNÍ DEN- OSLAVA K MDD
Na hezký sluneční den jsme pro děti připravili oslavu MDD na hřišti školky.
Na několika stanovištích si děti procvičily sportovní dovednosti a schopnosti.
- házení na koš obouruč
- poskoky snožmo
- střílení vodními meči na kuželky
- běh po vyznačené trase - ,,Maratón,,
- přelézání vysoké překážky po čtyřech
- chůze po nášlapných překážkách ,,sluníčko,,
Do malé knížečky děti dostaly obrázky-razítka, medaili a sladkost.
Zakončením bylo sfouknutí olympijské pochodně.
Pro děti to byl zážitek oslavy MDD
 
ČERVENÝ DEN
Děti přišly v červeném oblečení, seznámily s mezinárodním dnem proti tabáku – kouření!!!
Popovídali jsme si o škodlivosti kouření, poznávali červenou barvu na předmětech, hračkách,
ovoci a zelenině, na semaforu…Naučili jsme se novou písničku: Seděla beruška na lístečku,
červený kabátek samou tečku….
 
NÁCVIK PÁSMA NA BESÍDKU
Tento měsíc jsme začali s dětmi opakovat a shrnovat vědomosti, dovednosti, znalosti za celý
školní rok. Vybrali jsme písničky, básničky a tanečky, které se děti v průběhu tohoto roku
naučily, které je zaujaly a doplníme je pomůckami na vystoupení v malém divadélku
v Klubu Klamovka. Tímto Vás zveme 10. 6. v 17,15 do KLUBU.