Hodnocení měsíce - Leden 2020

V novém roce jsme se přivítali a obohatili se zážitky z Vánoc a společně jsme oslavili příchod Tří králů. Leden patřil velkému projektu „Rodové vlajky -cizinci na hradě“. V tomto projektu- Multikultura jsme poznávali cizí kraje, a co je pro danou zemi typické. Každý jsme jiný a i přesto jsme kamarádi. Toto téma jsme prožívali hlavně hudebně a výtvarně.(Píseň Cestovní, školka Pohádková-hymna Klamovka, vytváření vlajek-výstava vlajek, omalovánky, mapy, matrjošky, nápisy..) Týden jsme zakončili Černým dnem- celá školka se zahalila do černé barvy a s dětmi jsme si povídali o šetření elektrické energie.
Samozřejmě jsme neopomenuli ani Českou republiku. Práce v centrech a ve skupinách děti nadchla, naučili se tak pracovat jako starší děti. Různé stavby hradu, písně, tvoření, poslech vážné hudby a samozřejmě české hymny nás provázely českým týdnem.
Krásným zakončením byla výstava ,,Multikultura‘‘ a ochutnávka pokrmů z různých zemí v jídelně Mš. Nejvíce děti zaujaly slovenské kroje, africké koření a náš – český Krteček.
Celým měsícem nás provázela i paní Zima na hradě a její pozorování (okolí, přírodních změn a zvířat). Děti si např. vyzkoušely zajímavé výtvarné techniky- malování provázkem, tisk dlaněmi, společné výtvarně práce většího formátu a různé uvolňovací cviky rukou při grafomotorice.
Teď už si jen budeme přát opravdovou paní Zimu a její vločky.