Hodnocení měsíce - Leden 2021

Zpočátku měsíce jsme se věnovali tradici tří králů - povídali jsme si o nich, naučili jsme se písničku, vyrobili si královské koruny, nakreslili a vymalovali si spoustu obrázků. Naučili jsme se tříkrálovou koledu „My tři králové jdeme k vám“. Dále jsme si s dětmi vyprávěli o lidském těle. Seznámili jsme se s pěti smysly, řekli si, k čemu slouží. Také jsme si ukázali nejdůležitější orgány lidského těla (mozek, srdce, plíce, žaludek) a pověděli jsme si něco málo o kostře. Není nutné, aby si to děti všechno zapamatovaly, ale aby měly alespoň malou představu o tom, jak lidské tělo funguje. A protože jsme mluvili i o tom, jak se správně o tělo starat, jak se oblékat v zimě, abychom nenastydli, oblékli jsme si jednoho velkého panáka - společně jsme jej vybarvili. Druhému jsme dokreslili části těla, které jsou pro něj důležité.
Naučili jsme se básničku "To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně. A po mýdlu dobré jídlo, a po jídle zase mýdlo". Každý den jsme opět vyběhli ven, tentokrát nám přálo štěstí a mohli jsme si pohrát i se sněhem. V dalších týdnech jsme se věnovali cestování, abychom mohli měsíc zakončit povídáním a výstavou rodových vlajek. Seznámili jsme se s Českou republikou a sousedními státy, se státy vzdálenějšími,
s jednotlivými kontinenty. Vysvětlili jsme si, že každý národ je trochu jiný, má jinou kulturu. Poslouchali jsme hudbu různých národů. Prohlíželi jsme si obrázkové knihy, poznali jsme mapy. Každý si pak také svou mapu namaloval. Ukazovali jsme si, že vlajky různých zemí jsou rozmanité.
Závěr ledna patřil výstavě rodových vlajek, kterou máme instalovanou ve třídě.